Nu bliver en APP del af forskningsprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri

​Et nyt forskningsforsøg skal undersøge, om patienter med bipolar lidelse bliver bedre til at håndtere deres sygdom i forbindelse med, at de får mulighed for at indtaste og registrere data om deres adfærd.

Vent...


Patienter bruger mobilapp til at indtaste data om fx søvn og daglig aktivitet. Behandlere har i en af de tre randomiserede grupper adgang til patientens indtastede data, som bruges som afsæt for samtaler med patient. Foto: Monsenso PR foto.


Det skal nu undersøges om brug af en mobilapp direkte i klinisk praksis kan bedre patienter med bipolar lidelses sygdomsforløb. Det sker fra marts 2021, når udvalgte patientgrupper med bipolar lidelse tilbydes at medvirke i forsøget SmartBipolar. I projektet skal patienterne indtaste og registrere stemningsleje, aktivitet, søvn, alkoholforbrug og medicinindtag. Forskningsprojektet vil på sigt inkludere mindst 400 patienter på tværs af fem specialiserede teams, i en periode på ca. 2½ år, hvor hver patient deltager i en seks måneder lang periode. 

Forskningsteamet, som ledes af Professor Lars Vedel, er særligt optaget af, hvordan patientens daglige registreringer kan give ny viden mellem affektive episoder på et felt, som indtil for blot ti år siden centrerede sig om de maniske og depressive episoder hos patienterne. 

- Inden for forskningen er vi blevet opmærksomme på, at der mellem egentlige sygdomsfaser med manier og depressioner er en del svingninger i patienters stemningsleje og adfærd, som udfordrer hverdagen og behandlingsforløbet. Det er disse svingninger, appen kan gøre patienten og behandlere klogere på, forklarer han.

SmartBipolar forsøget- randomisering til tre forskellige App-versioner

Patienter der rekrutteres til forsøget fordeles gennem lodtrækning i tre grupper:

  1. Monsenso App med feedback fra behandler på patientens indtastede data eller 
  2. Monsenso App uden feedback fra behandler på patientens indtastede data eller 
  3. En version af Monsenso App, der udelukkende tillader daglig registrering af stemningsleje og ingen andre af Monsensos funktionaliteter. 
Ved at fordele deltagerne i tre grupper, vil SmartBipolar forsøget undersøge om brug af en mobiltelefon med eller uden behandler-feedback på patientindtastede data bedrer sygdomsforløbet og livskvaliteten hos patienter med bipolar lidelse. 

- Studiet skal gerne vise, om appen i sig selv kan give empowerment til patienten, altså om patienten selv kan få det bedre ved at registrere for eksempel stemningsleje, aktivitet, alkoholindtag, søvnmønstre og medicinindtag, eller om klinikerne også spiller en stor rolle i effekten af denne app, fortæller Lars Vedel Kessing. 

Patienters mobildata kan give ny indsigt i sygdom

Som det typisk gør sig gældende for implementering af it-løsninger vil brug af appen i opstartsfasen forventeligt kalde på nye rutiner og tilvænninger. Men når først rutinerne er en del af dagligdagen, bliver det interessant at se, hvordan patientdata kan skabe værdi for både patient og behandler. 

Ved for eksempel at notere stemningsleje og alkoholforbrug kan det pludselig blive tydeligt for patienten, at selv få daglige genstande kan påvirke stemningslejet. Behandlere som tildeles adgang til patienters data (gruppe 1, APP med feedback) vil også få hurtig adgang til mønstre i patienters handlemønstre og stemningsleje.

- Det giver en oplagt mulighed for at reagere hurtigere ved stemningsustabilitet med vekslende lette maniske eller depressive symptomer og dermed kontakte patienten før et ellers planlagt møde. På den måde kan vi måske bedre hjælpe patienterne og forebygge alt for store udsving og sygdomsepisoder. Smart Bipolar forsøget vil vise det, slutter Lars Vedel Kessing.

OM FORSKNINGSPROJEKTET

Forskningsprojektet hører under Klinisk Akademisk Gruppe for bipolar lidelse (KAG Bipolar) i Region Hovedstadens Psykiatri. KAG Bipolar kobler den nyeste forskning om bipolar lidelse til klinisk praksis, så patienterne bliver behandlet med de metoder, der er bedst evidens for på tværs af psykiatrien. 
Patienterne i forskningsstudiet modtager behandling, som består af både specialiseret medicinsk behandling, mulighed for manualiseret psykoedukation i grupper og nu også selvmonitorering af stemningsleje, aktivitet og søvn via en app kaldet Monsenso. Behandlingen bliver løbende tilpasset og udviklet ud fra resultaterne i KAG Bipolars forskningsprojekter.

OM MONSENSO-APP

Monsenso appen er udviklet over et 10-års tæt samarbejde mellem psykiatriske klinikere og forskere i Kompetencecenter for Affektive lidelser og Copenhagen Affective Disorder Research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København, patienter med bipolar lidelse, IT-forskere fra IT-Universitetet, København, og DTU, Danmarks Tekniske Universitet. I smartphonebehandling monitorer patienten selv dagligt stemningsleje, aktivitet, søvn, anden adfærd og medicinindtag.
Monsenso indeholder endvidere psykoedukationsmoduler og moduler til personlige monitoreringsvariabler som f.eks. personlige tidlige advarselstegn og triggere. Der indgår endvidere en række spørgeskemaer i SmartBipolar forsøget.
Kilde: OUTCOME BOOK for Klinisk Akademisk Gruppe for Bipolar lidelse 2019-2020.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor