Nu kan pårørende til retspsykiatriske patienter komme på kursus målrettet deres udfordringer

​​I januar 2021 tilbyder Skolen for Recovery i samarbejde med SIND og Bedre Psykiatri kurser om at være pårørende til retspsykiatriske patienter. Kurserne henvender sig foruden de pårørende også til personale og patienter i retspsykiatrien og har fokus på de særlige vilkår, der følger med at have en dom til behandling.

Vent...

​Skolen for Recovery har i en del år holdt kurser, hvor pårørende kan få viden og redskaber til at overskue og håndtere deres situation. Det gør de fortsat, men fra januar 2021 kan de for første gang tilbyde kurser målrettet pårørende til retspsykiatriske patienter, fortæller Ane Moltke, som skal undervise på det kommende kursus.

- Det grundlæggende indhold i kurset er det samme som de andre pårørendekurser, men vi toner det i retning af retspsykiatri, og det gør vi ved, at kursisterne kan erfaringsudveksle om de særlige ting der er forbundet med retspsykiatrien, siger Ane Moltke og fortsætter:

- Det kan bl.a. være de lange forløb, patienter i retspsykiatrien ofte har, som pårørende oplever som svære. Derudover er der besøgsrestriktioner som i nogle tilfælde medfører, at pårørende ikke kommer så meget på en retspsykiatrisk afdeling, og det kan gøre samarbejdsbetingelserne svære. Og så er der nogle tabuer og fordomme forbundet med at have en dom til behandling, og det oplever de pårørende også. Derfor taler nogle ikke så åbent om, at de har en pårørende, der har en dom til behandling.

Ane Moltke er en af underviserne

Kurset er skabt i et samarbejde mellem Skolen for Recovery og interesseorganisationerne SIND og Bedre Psykiatri. Ane Moltke understreger, at kurserne ikke kun er for pårørende til nuværende og tidligere patienter i Region Hovedstadens Psykiatri. Patienterne selv – både nuværende og tidligere – er også velkomne ligesom medarbejderne i organisationen også kan komme med.

- Det giver mulighed for at få viden og dele erfaringer med andre pårørende, patienter og medarbejdere. Erfaringsudviklingen på kurset kan bidrage til at skabe et bedre samarbejde. Personalet får en helt unik mulighed for at forstå pårørendes vilkår og inspiration til hvordan pårørende kan inddrages i behandlingen, lyder det fra Ane Moltke.

Handler om håb og drømme

Sammen med undervisere fra SIND, Bedre Psykiatri og Skolen for Recovery har Ane været med til at udvikle kurset og fastlægge det overordnede indhold. Konkret har de besluttet sig for tre temaer; recovery og den personlige historie, at passe på sig selv samt håb, muligheder og drømme. Temaerne bliver behandlet i lyset af de særlige vilkår, der følger med at have en dom til behandling.

- Vi har en overordnet målsætning om recovery for retspsykiatriske patienter. Det er vigtigt at fokusere på, at de også har en meningsfuld hverdag, hvor de laver ting, der har betydning for dem inden for de rammer der er. Det er desuden af stor betydning at lytte til patienterne når behandlingsindsatsen tilrettelægges. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at det er muligt at komme sig og her vil vi gerne fremhæve de pårørendes rolle. En af underviserne har en baggrund som pårørende til en retspsykiatrisk patient, og den historie bruger han, og det betyder, at kursisterne har en at spejle sig i, fortæller Ane Moltke om temaet 'håb, muligheder og drømme', inden hun fortsætter med 'recovery og den personlige historie':

- I kursisternes personlige historie lægger vi vægt på nogle begivenheder i deres personlige historie. Det kan fx være de pårørendes historie om en søn, der ikke har taget medicin og derfor skulle indlægges i henhold til dommen, og hvorfor dette har været en vanskelig begivenhed for den pårørende. Patienterne får også meget ud af at høre, hvordan de pårørende har oplevet historien.

At passe på sig selv som pårørende er også vigtigt, og derfor er det et selvstændigt tema på kurset, slutter Ane Moltke.

- De pårørende kan være en vigtig ressource for patienterne, men de har også brug for støtte og for at passe på sig selv. Vi plejer at bruge det billede, at 'før man giver sit barn iltmaske på ved en flyulykke, skal man selv tage maske på.' Nogle pårørende er i risiko for at gå ned med flaget, og her arbejder vi med, hvordan man kan styrke sit netværk og være klar over hvem man kan bruge til hvad. Nogle i sit netværk fortæller man personlige ting, og andre laver man måske blot nogle aktiviteter sammen med.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor