Nu kan patienter indlægge sig selv i hele Region Hovedstadens Psykiatri

Pressemeddelelse: Ordningen om, at patienter kan indgå kontrakt med et psykiatrisk center om at kunne indlægge sig selv, når de ønsker det, har været en succes. Derfor bliver konceptet nu udbredt til næsten hele regionen. Hidtil har det ellers kun været muligt for patienter at indlægge sig selv på tre psykiatriske centre i Region Hovedstaden, men nu bliver ordningen også indført på resten af de voksenpsykiatriske centre, der har sengeafsnit, dog med undtagelse af Sct. Hans og Bornholm. 

​Konkret bliver der oprettet otte senge, hvor patienter kan indlægge sig selv, oveni de syv, der allerede findes. Den 1. september kommer der to nye patientstyrede senge på Psykiatrisk Center Amager og en enkelt til på Psykiatrisk Center Glostrup, mens der den 1. oktober bliver oprettet tre patientstyrede senge på Psykiatrisk Center København og to på Psykiatrisk Center Ballerup. De otte ekstra senge betyder, at patientstyrede indlæggelser nu er et tilbud til alle de borgere, der er i målgruppen til at indgå en kontrakt om at kunne indlægge og udskrive sig selv.


Patienterne er glade for at kunne indlægge sig selv
Tilbuddet om, at patienter kan lade sig indlægge, når de selv ønsker det, begyndte som et pilotprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri tilbage i 2013, hvor det blev afprøvet på tre centre. Nu er ordningen blevet permanent, og dengang som nu er ordningen tiltænkt mennesker, der i mange år har været ramt af svær psykisk sygdom, og som man allerede kender fra tidligere indlæggelser på det psykiatriske center, der tilbyder ordningen. 

Erfaringerne fra 2013 og frem til i dag viser, at patienterne er glade for ordningen, fortæller afdelingssygeplejerske på døgnafsnit 2221 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Kim Johansson, der har arbejdet med patientstyrede indlæggelser, siden det startede som pilotprojekt i 2013. ”Patienterne oplever, at de i højere grad har medbestemmelse, at de har fået en større forståelse af deres sygdom samt en bedre føling med, hvornår de begynder at få det dårligere. Samtidig har ordningen forebygget, at deres sygdom er blevet forværret, fordi de kan komme ind, før de får det rigtig skidt”, fortæller Kim Johansson, og peger på, at dette også har været nogle af formålene med patientstyrede indlæggelser.

Kan være med til at nedbringe tvang
De patienter, som ordningen er tiltænkt, har årligt flere indlæggelser, hvorunder der indimellem har været anvendt tvang. At undgå tvang er et af flere formål med patientstyrede indlæggelser, og de foreløbige resultater tyder på, at der har været et lille fald i tvangsindlæggelser på de tre afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri, der indtil nu har tilbudt ordningen. 
Samtidig peger evalueringen af ordningen også på, at patienterne stadig har mange – og i nogle tilfælde også flere – indlæggelser, men at indlæggelserne er blevet markant kortere. 

Det viser, at det hjælper at give patienterne mere selvbestemmelse, mener vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz. ”Det her er en ny måde at arbejde recovery-orienteret med patienter, der har mange indlæggelser bag sig og kender deres egen sygdom og symptomer. Og da både patienter, pårørende og personale har været glade for ordningen, så har vi ønsket at udvide den til de resterende voksenpsykiatriske centre”, siger Anne Hertz.
Redaktør