Nu skal målrettet behandlingstilbud til unge med førstegangs-psykose undersøges

​​Et hold af forskere og behandlere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien med professor Katrine Pagsberg i spidsen, er nu klar til at undersøge effekten og omkostningerne af et målrettet behandlingstilbud til unge fra 12-17 år med førstegangs-psykose. 

Vent...

​I juni 2017 samlede Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) sit højt specialiserede tilbud til unge med debuterende psykose på ét afsnit. Formålet var et ønske om at styrke behandlingen af denne sårbare målgruppe.


- Men der var og er ikke evidensbaseret integreret behandling tilgængelig til denne målgruppe, da ingen studier har undersøgt effekten af specialiseret behandling til børn og unge under 18 år med psykose. Derfor blev ambitionen at skabe banebrydende ny viden om bedste behandlingsstandard, fortæller professor Katrine Pagsberg, der er leder af forskningsenheden på BUC.

Efter en grundig forberedelsesfase med at udvikle forsøgsdesign og protokol samt fundraising og indhentning af myndighedsgodkendelser, er forsker- og behandlerteamet nu blevet oplært og OPUS YOUNG-behandlingen pilottestet. Det betyder, at holdet bag nu er klar til at rekruttere deltagere til selve forsøget.


- Vi har etableret et OPUS YOUNG-behandlingsteam, som er et tværfagligt team med erfaringer fra både børne- og ungdoms- og voksenpsykiatrien. I forberedelsesfasen har behandlingsteamet gennemgået en intensiv oplæring i OPUS-principper og OPUS YOUNG-manualen og har udført en pilotafprøvning af behandlingen. Undervejs har behandlingsteamet sparret med forskergruppen omkring justeringer af behandlingen og der har været afholdt fokusgruppeinterviews med patienter og forældre fra pilotforløbet, opremser Katrine Pagsberg.

OPUS står for 'opsøgende behandling af unge med psykosesymptomer' og er et dansk udviklet behandlingsforløb, som henvender sig til unge fra 18-35 år med en debuterende psykose.Sådan ser OPUS YOUNG's behandlerteam ud. Fra venstre er det sygeplejerske og primærbehandler, Mie Witzner Jørgensen, specialpsykolog og teamleder Wivi Rasmussen, speciallæge Charlotte Greisen, sygeplejerske og primærbehandler Thomas Templer, socialrådgiver og primærbehandler Mie Hylling, sekretær Vibeke Bellmann samt psykolog og primærbehandler Kristin Munch-Christiansen.

Der skal inkluderes i alt 284 patienter, og rekrutteringen foregår ved lodtrækning, hvor den ene halvdel modtager OPUS YOUNG-interventionen, mens den anden halvdel modtager standardbehandling. Selve udredningen af børn og unges psykoser kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem forskning og klinik. Alle deltagere undersøges grundigt af forskerteamet før, under og efter behandlingen.

Holdet bag forventer at rekruttere børn og unge til forsøget over de kommende to år, og målet er at sikre, at alle patienter i BUC med debuterende psykose tilbydes deltagelse i forsøget.

Står på skuldrene af OPUS til voksne

Som bekendt findes der i forvejen OPUS-teams i psykiatrien, der behandler unge voksne med debuterende psykose. Behandlingen er udviklet af forskere fra PCK under Merete Nordentofts forskningsenhed og derfor var det oplagt for holdet bag OPUS YOUNG at bygge videre på de solide erfaringer og evidensen fra PCK.

- Vi har et veletableret samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns forskningsenhed og et stærkt advisory board, som består af nationale og internationale eksperter. Vi har gjort god brug af input fra advisory boardet og brugt den fornødne tid på at designe et stærkt studie, fortæller Katrine Pagsberg og fortsætter:

- Et andet centralt fokusområde har været at justere og tilpasse den eksisterende OPUS-manual, så den matcher behovene hos unge i alderen 12-17 år og deres familier, så der nu foreligger en OPUS YOUNG-manual.

Holdet bag har store forventninger til forsøget – bl.a. fordi de står på skuldrene af solid evidens fra OPUS-forskningen på Psykiatrisk Center København.

- Vores hypotese er at OPUS YOUNG-behandlingen giver bedre behandlingsresultater og er mindre omkostningsfuldt end standardbehandlingen. Vi udfører selvfølgelig forsøget med blinding af forskerne, så det bliver spændende at se om hypotesen holder stik, når vi om nogle år har opgjort og analyseret resultaterne. Hvis hypotesen holder, er der skabt mulighed for, at OPUS YOUNG vil kunne tilbydes til alle børn og unge med debuterende psykose i Region Hovedstadens Psykiatri.

Projektet forventes afsluttet om 4,5 år, når alle forsøgsdeltagere har været en del af forsøget i 2 år samt fået foretaget en efterundersøgelse et halvt år efter 2-års-undersøgelsen.

- Hvis OPUS YOUNG-behandlingen er effektiv, vil der være national og international interesse for interventionen, da det formentlig vil være den første evidensbaserede specialiserede assertive og integrerede behandling til børn og unge med psykose, slutter Katrine Pagsberg.

OPUS YOUNG-forsøget er støttet af en donation på 10 millioner kr. fra TRYGfonden.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor