Ny 4-årig videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

20 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i psykiatri opslås til besættelse pr. 1. december 2011.
Uddannelsesforløbene har en varighed af 4 år og består af et års introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse. Uddannelsesforløbene er fordelt over alle 5 regioner i Danmark.

Ansøgning om uddannelsesforløb foregår på: www.specialpsykologuddannelsen.dk  hvor der findes opslag med forløbsoversigt, ansøgningsskema, faglig profil samt øvrig information om uddannelsen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 1. september 2011 kl. 12.00.

Ansøgere kan forvente at få svar senest i uge 43.

Redaktør