Ny Lundbeckfonden Fellow vil bane vejen for bedre behandling

​Vi famler i blinde, når vi skal behandle hukommelses- og planlægningsbesvær efter mani og depression. Seniorforsker Kamilla Miskowiak vil i et nyt forskningsprojekt forsøge at finde en hjernebaseret markør som kan vise, om ny behandling rent faktisk virker.

Psykisk sygdom ledsages ofte af hukommelses- og planlægningsbesvær, som gør det svært at fungere i en almindelig hverdag. Også selvom sygdommen er forsvundet. Det har hidtil været meget vanskeligt at behandle, hvilket blandt andet skyldes, at der mangler en hurtig og effektiv markør for, om en ny behandling har positiv effekt på disse kognitive vanskeligheder.

I et nyt projekt, PRETEC Marker, vil seniorforsker, psykolog, ph.d. Kamilla Miskowiak undersøge, om ændring af aktiviteten i hjernens frontallapper målt med funktionel magnetisk resonans (MR) er en markør for bedring i kognition.

- Der er et stort behov for at udvikle nye behandlingsmetoder med effekt på kognitive vanskeligheder ved psykiske lidelser. Men hidtil har vi famlet i blinde, fordi vi mangler en valid og følsom hjernebaseret markør for effekten af den behandling, vi giver. Det er dén, vi håber at finde, siger Kamilla Miskowiak, som netop har modtaget et Fellowship fra Lundbeckfonden og 10 millioner kroner, som følger med.

Se film om Kamilla Miskowiaks fellowship:


Store perspektiver
Pengene skal bruges til at etablere og udvikle Kamilla Miskowiaks forskergruppe på Psykiatrisk Center København, NEAD Group, som de næste 5 år skal arbejde med forsøget. Og perspektiverne er store, fortæller Kamilla Miskowiak.

- Hvis antagelsen er korrekt, og vi kan få en hjernebaseret biomarkørmodel, så kan det føre til et paradigmeskift indenfor feltet. Det vil give mulighed for en langt mere effektiv undersøgelse af effekten af nye potentielle behandlinger. Efter den vanlige afprøvning af nye præparater i dyremodeller vil man kunne afprøve effekten af de mest lovende behandlinger i den hjernebaserede biomarkørmodel i et lille patient-scanningsstudie. Herefter kan man udvælge kun de mest lovende behandlinger til videre afprøvning i store omkostningsfulde patientforsøg. Det vil betyde højere succesrate og dermed bedre behandlingsmuligheder og lavere samfundsmæssige omkostninger ved psykisk sygdom.

Fakta:

Kamilla Miskoviak:
Seniorforsker, psykolog, ph.d, og leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders Group, (NEAD) Group, CADIC, Psykiatrisk Center København, Righospitalet.

Har siden starten af psykologstudiet arbejdet med hjerneforskning. Udforsker neurokognitive biomarkører for mani og depression samt nye farmakologiske og psykologiske behandlingsmuligheder for hukommelses- og koncentrationsbesvær hos mennesker med psykiske lidelser.

PRETEC Marker projektet:
Psykisk sygdom ledsages ofte af hukommelses- og planlægningsbesvær, som fører til dårlig prognose og nedsat arbejdskapacitet. Vi har ingen effektiv behandling for disse kognitive problemer, hvilket delvist skyldes mangel på en hurtig, effektiv markør for, om en ny behandling har positiv virkning på kognition. Formålet med PRETEC Marker projektet er at afklare, om ændring af aktiviteten i hjernens frontallapper målt med funktionel magnetisk resonans (MR) skanning er en markør for bedring i kognition.

Specifikt, undersøges ændring i frontallapsaktivitet ved behandling med hormonet EPO (erythropoietin) og en ny kognitiv træningsmetode, Action-Based Cognitive remediation (ABC) i en række randomiserede, kontrollerede funktionelle MR-skanningsstudier af personer med kognitive problemer som følge af mani og depression og genetisk disponerede personer. Projektet kan føre til et gennembrud i metoderne til udvikling af behandling for kognitive vanskeligheder.

NEAD Group:
Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Group forsker i depression og bipolar lidelse med mål om: 

1: At identificere neurokognitive og hjernebaserede biomarkører for disse affektive lidelser

2: At udvikle nye biologiske og psykologiske behandlinger for kognitive vanskeligheder ved disse lidelser

3: At afklare de neurokognitive og hjernemæssige mekanismer ved etablerede og nye behandlingsmetoder

Se gruppens hjemmeside her: https://www.psykiatri-regionh.dk/NEAD-Group/About-us/Sider/default.aspx

 Om Lundbeckfonden
Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med en værdi på mere end 50 milliarder kroner og årlige uddelinger for 400-500 millioner kroner primært til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning. Vi støtter desuden aktiviteter inden for naturfagsundervisning og forskningsformidling. Med udgangspunkt i det særlige indsatsområde "hjernesundhed" er det fondens vision at skabe bedre liv gennem ny viden.

Om Lundbeckfondens fellowship-program
Med fellowship-programmet ønsker Lundbeckfonden at give talentfulde forskere en unik mulighed for at forske målrettet og koncentreret i fem år. Hver Fellow modtager en forskningsbevilling på 10 millioner kroner. Bevillingerne går til yngre forskere, der har erhvervet en ph.d.-grad inden for de seneste fem-syv år og som er kvalificerede til at etablere eller videreføre egne forskergrupper inden for sundhedsvidenskab.

 

Redaktør