Ny aftale om vikarkorps på plads

Enighed om aftale for social-og sundhedsassistenter i interne vikarkorps.

Ny aftale om vikarkorps på plads
Region Hovedstaden og FOA har nu indgået en aftale, der gælder for de social-og sundhedsassistenter , sygehjælpere og plejere, der tilknyttes hospitalernes og psykiatriens vikarkorps.

FOA - Fag Og Arbejde - og Region Hovedstaden er enige om, at aftalen om de nye vikarkorps kan give et kvalitetsløft for både patienter og medarbejdere.

Ansættelsesprocessen af vikarer kan nu gå i gang
Det er nyt, at alle Region Hovedstadens hospitaler og psykiatrien etablerer eller indgår samarbejde omkring vikarkorps – med den nye aftale for vikarer kan ansættelsesprocessen for alvor gå i gang.

Ansættelse som vikar giver mulighed for fastansættelse på en afdeling

”Jeg er glad for, at vi har fået en aftale med FOA. Vi er helt enige om, det er en god idé, at hospitalerne og psykiatrien etablerer vikarkorps – for det vil give mulighed for bedre kvalitet og kontinuitet i plejen, når vi knytter vikarerne tættere til de enkelte hospitaler og centre,” siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Jeannette Birkelund og fortsætter:

”Samtidig håber vi, at ansættelse ved vikarkorpsene også kan være ”bagdøren” til fastansættelse ved hospitalernes øvrige afdelinger”.

FOA: Aftalen bidrager til endnu bedre kvalitet
Poul Møller, der er Faglig sekretær i FOA, er tilfreds:

”Det er væsentligt, at vi med aftalen kan bidrage til en endnu bedre kvalitet på hovedstadens hospitaler. Samtidig sikrer det gode arbejdsvilkår for vikarerne, at de fremover kan arbejde på et fast hospital, som de dermed lærer godt at kende. Og det sikrer bedre arbejdsvilkår for de fastansatte på afdelingerne, at vikarerne kender hospitalet og dets særlige systemer og rutiner,” siger Poul Møller. Som også vurderer, at vilkårene i aftalen vil være et godt grundlag for at få tilknyttet social-og sundhedsassisternter, sygehjælpere og plejere til de interne vikarkorps.

Stor søgning til vikaransættelse

”Vi oplever en stor søgning og interesse – og nu hvor vi er enige om løn- og arbejdsvilkårene, kan vi kontakte de mange interesserede og komme i gang med at ansætte. Det ser vi frem til”, siger Jeannette Birkelund.

Redaktør