Ny app bliver fast redskab i psykiatrien

​Psykiatri-app'en Momentum, som hidtil har været et pilotprojekt, bliver nu et fast redskab for patienter i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Som de fleste andre 3.g'ere er 20-årige Sofie på nogle områder næsten vokset sammen med sin mobiltelefon. 


Den og computeren er noget nær det eneste, hun ALDRIG glemmer, når hun skal ud af døren, og på mange måder har hun lettere, siger hun selv, ved at forklare sine symptomer til psykolog Nælde Krake i Psykiatrisk Center Ballerups OPUS-team, når hun kan supplere sine mundtlige beskrivelser med symboler og billeder hentet på nettet. 

Derfor er hun begejstret for RHP's nyudviklede app, Momentum. Det er et fælles redskab for patient og behandler, ​som åbner nye veje for dialog og patientinddragelse ved bl.a. at lade patienterne byde ind med en dagsorden forud for et behandlingsmøde.
 

Medindflydelse og overblik 
Sofie har haft Momentum installeret siden foråret 2014.

- I starten brugte jeg den flere gange hver dag som en slags online dagbog. Den hjælper mig til at huske, hvad jeg skal tale om til næste møde med Nælde. Samtidig er den diskret at bruge, fordi alle andre også sidder og tjekker deres telefon, siger Sofie. 

Momentum skal først og fremmest være med til at forberede behandlersamtaler. App'en guider brugeren gennem spørgsmål om, hvad man er optaget af, og hvordan det går med sygdommen og de udfordringer, der følger med en psykisk lidelse. Oplysningerne kan patienten vælge at dele med sin behandler som input til næste mødes dagsorden. På den måde får patienten større medindflydelse i behandlingen, samtidig med at behandleren får et bedre overblik over, hvordan patienten har det mellem møderne. 

Desuden indeholder Momentum en strategidel. Her kan patienten udvikle og evaluere personlige mestringsstrategier, der kan blive en integreret del af samtaleforberedelsen, hvis patienten ønsker det. 

En hjælp i hverdagen 
Grundlæggende, så handler Momentum-projektet om fælles beslutningstagning, fortæller Seniorforsker Lisa Korsbek fra Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. 

- Med app'en giver vi patienterne mulighed for at sætte en personlig dagsorden i forhold til det, der har betydning for dem og for behandlingen. I app'en kan patienterne bl.a. fortælle, hvordan de har det lige nu, både generelt og i forhold til sygdom og behandling. For eksempel om der er særlige ting, der skal tages højde for, og om de oplever bivirkninger af medicinen. Alt sammen relevante oplysninger for behandlerne, men samtidig er det patienten, der bestemmer, hvad de oplever som vigtigst lige nu, siger Lisa Korsbek.

Læs mere: Momentum - en psykiatri-app

-Jeg har fået hjælp til fx at skelne mellem bivirkninger, symptomer og almindelig utilpashed. Det kan være svært selv at overskue, hvad der er hvad, og det kan app'en hjælpe mig med. Samtidig kan den også være med til at minde mig om, at der faktisk er nogle ting, der går godt, selvom jeg i en periode har det skidt, fortæller Sofie og uddyber. 

-Momentum kan være en hjælp til at huske sig selv på, hvordan det faktisk er gået siden det sidste møde. Ellers kan man let være tilbøjelig til at se alting ud fra, hvordan man har det lige i det øjeblik, man sidder med sin behandler. Samtidig sørger den også for, at vi får talt om det, jeg synes er vigtigt. Den forpligter på en måde Nælde til at tale med mig om de ting, jeg vil. 

Øger patientens indflydelse 
Det er præcis den samme oplevelse Nælde Krake har. Hun ser Momentum som et oplagt instrument til at få et hurtigt overblik over, hvad hun i hvert fald skal huske at få talt med Sofie om. Og som sådan er det en klar styrkelse af patientens mulighed for at præge behandlingen. 

Både app og den bagvedliggende administrationsdel er udviklet gennem det sidste halvandet år med teknisk bistand fra Bridge IT og på baggrund af input fra tidligere brugere af psykiatrien. Der er nu gennemført en pilottest på tre forskellige afsnit i RHP, og på baggrund af en evaluering med bl.a. interviews med patienter og personale arbejdes der med en videreudvikling af indholdet i app'en. Næste skridt bliver en udrulning i større dele af Region Hovedstadens Psykiatri. 

-Momentum kan, med enkelte modifikationer, anvendes af alle brugere i psykiatrien, men vores erfaring er, at den er mest relevant i den ambulante behandling og især blandt unge. Det er en teknologi, der møder de unge i øjenhøjde, og forhåbentlig kan app'en være med til at styrke deres tiltro til, at der findes et vendepunkt, og at man selv er en aktiv beslutningstager i behandlingsforløbet, siger Esben Sandvik Tønder, der har været med til at udvikle app'en og skal stå for implementeringen i 2015-16. 

Redaktør