Ny behandling af terapiresistent depression

​En ganske svag elektromagnetisk stimulans af hjernen er en særdeles effektiv og bivirkningsfri behandling af patienter med depression, som har udviklet terapiresistens.​​

​Modelbillede: Homecare-modellen af PEMF består af en åben hætte med syv elektromagnetiske spoler. Apparatet vejer omkring et kilo og kommer i en lille kuffert, som patienterne får med hjem. Apparatet er forudindstillet og ganske enkelt at betjene.

Forskningskoordinator  Lone Lindberg kommer ind ad døren med en handy kuffert, lidt á la en attachemappe, af metal i hånden. Hun placerer kufferten på bordet, åbner de to låse med et lille smæk og afslører, at kufferten i sit forede indre gemmer et såkaldt PEMF-apparatur. Et apparat, der står lige overfor at blive godkendt af Sundhedsstyrelsen, og som ifølge professor Per Bech varsler et paradigmeskifte i behandlingen af depression.

- PEMFer en forkortelse for Pulserende ElektroMagnetiske Felter. Det er en lille hat eller hætte med elektromagnetiske spoler på, som giver en øget elektrisk aktivitet i hjernen, meget lig den aktivitet, som er normalt forekommende i den raske hjerne. Den energi, som påføres hjernen, lagres i et bestemt protein og virker fremmende for nydannelse af kroppens mindste blodkar, kapillærerne, forklarer professor Per Bech og fortsætter:

- Man kan ikke mærke stimulansen, mens den påføres, men vi har vist, at den har en særdeles markant positiv effekt på ellers terapiresistente patienter med depression.

60 procent bliver symptomfrie
Som nævnt afventer Per Bech aktuelt Sundhedsstyrelsens godkendelse af PEMF som behandling til patienter, der lider af depression. I første omgang vil godkendelsen kun omfatte patienter, som har udviklet terapiresistens overfor medicinsk behandling, men denne gruppe udgør til gengæld også ca. 30 procent af alle depressioner.

​Læs mere: Depression - en folkesygdom

- Vi har lavet flere undersøgelser af PEMF. Vi kan bl.a. se, at omkring 60 procent af de ellers terapiresistente patienter bliver symptomfrie, hvis de får én daglig behandling af 30 minutters varighed igennem 8 uger. Det er et meget markant resultat. I de hidtidige undersøgelser har vi fastholdt den medicinske behandling under og efter PEMF, og vi fandt også, at bivirkningerne af medicinen blev reduceret med 50 procent i under de 8 ugers behandling, siger Per Bech.

Bivirkningsfri behandling
Helt konkret foregår behandlingen ved, at patienterne får den lille kuffert med apparatet med hjem. Der skal de sidde med PEMF-hætten på hovedet i en halv time dagligt, og det er muligt at læse, se fjernsyn eller foretage sig andre ting imens.

Læs mere: Per Bech om positiv psykiatri

Man har ikke fundet nogen bivirkninger, som er knyttet til PEMF-behandlingen. Bortset fra at enkelte patienter har rapporteret, at de får en smule spændinger i nakken som følge af at sidde med det ca. 1 kilo tunge apparaturet fastgjort til hovedet.

- Den strømmængde, der påføres hjernen med PEMF-apparatet, er inden for rammerne af de elektromagnetiske felter, der naturligt forekommer i den sunde hjerne. Så der er ikke tale om en kunstig overstimulation, som man fx kender det fra ECT-behandlinger. Derfor udvikler vi heller ikke de samme epileptiske krampeanfald, som man ser ved ECT, og som faktisk er afgørende for, at ECT-behandlingen er effektiv, forklarer Per Bech.

Også langvarige effekter
- Vi har netop publiceret en 2 års efterundersøgelse af effekten af PEMF-behandling. Af de patienter, som oprindeligt oplevede tilfredsstillende effekt af behandlingen, var lidt mere end halvdelen stadig raske på den medicin, de tidligere havde været resistente overfor. De patienter, som havde oplevet tilbagefald, blev tilbudt ny PEMF-behandling, som endnu engang viste en positiv effekt på omkring to tredjedele af patienterne i denne gruppe, siger Per Bech.

Og med afsæt i de entydigt positive resultater af undersøgelserne, ser Per Bech frem til at kunne starte behandlingen på større patientgrupper. For, som han forklarer, der er tale om en gruppe svært syge patienter, som typisk har gennemgået en række forskellige medicinske behandlinger uden at opnå effekt af dem.

- Det bliver også interessant at starte nye undersøgelser af PEMF. Fx er det spændende at se, om man eventuelt kan anvende behandlingen som alternativ til den medicinske behandling af depression, der ofte er forbundet med en række bivirkninger, siger Per Bech.

Redaktør