Ny bog giver en stemme til retspsykiatriens patienter

​I bogen ’Forbrydelsens Sind’ sætter volds- og drabsdømte selv ord på deres historier. Fortællingerne bliver kommenteret af retspsykiater Mette Brandt-Christensen og chefpsykolog Tine Wøbbe, som giver et indblik i, hvad der er med til at skabe ’forbrydelsens sind’.​​

Vent...

​- Tine og jeg talte meget om, at den her bog er meget anderledes, end hvad der ellers findes. Vi synes, det var spændende at give patienterne og de dømte ordet selv. Når jeg laver erklæringer for retslægerådet, er der fokus på alt det, de ikke kan. Os, der arbejder med de her mennesker, lærer dem jo at kende på en anden måde. Men deres kriminalitet står altid i vejen for omverdenens medfølelse, fortæller retspsykiater og overlæge på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Mette Brandt-Christensen om motivationen for at gå ind i arbejdet med bogen 'Forbrydelsens Sind, der er skrevet i samarbejde med journalist Kristina Antivakis og udkommer 7. marts.

Her fortæller otte volds- eller drabsdømte deres historier. Om gidseltagning, seksuelle overgreb, stalking, væbnet bankrøveri, knivoverfald og drab. De otte dømte tager os med tilbage til deres barndom og ungdom, de fortæller om traumer og misbrug og reflekterer over, hvad der fik dem på afveje. I slutningen af hvert kapitel kommer Mette Brandt-Christensen og chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sct. Hans, Tine Wøbbe, med deres faglige blik på de medvirkendes fortid, psyke og personlighed og på begivenhederne omkring den kriminelle gerning i en søgen efter svar på, hvad der gik galt, og hvorfor de otte krydsede grænsen.

- Uden vores kommentarer ville det ikke blive en retspsykiatrisk fagbog men blot casefortællinger. Vi ville gerne lave noget helt nyt, og det synes jeg faktisk, vi er lykkedes med. Hvis drabsmænd får lov at tale ukommenteret, er der måske også en større risiko for, at ofre eller pårørende ville opleve, at gerningsmænd fik taletid på deres bekostning. Jeg siger ikke, at nogle af gerningerne i bogen kan bortforklares, men jeg håber, at de pårørende til ofrene også oplever, at fortællingerne er med til at nuancere billedet, forklarer Tine Wøbbe.

Forbrydelsens Sind er skrevet i samarbejde med journalist Kristina Antivakis og udgivet på Politikens Forlag.

Tilfredse patienter

Skizofreni, ADHD og PTSD er blot et lille udpluk af de diagnoser, der er blevet stillet på de otte medvirkende i bogen. Det har været vigtigt for både Tine Wøbbe og Mette Brandt-Christensen, at bogen har vist et bredt spektrum af både diagnoser og forbrydelser. På de små 300 sider bliver der fortalt om alt fra drab over seksuelle krænkelser til gidseltagning.

- Vi har i samarbejde med journalisten og aktive behandlere eller repræsentanter taget en dialog med de medvirkende. De har skullet godkende, at de kunne se en mening med at fortælle deres historier. De er alle blevet grundigt informeret, og nogle har valgt at springe fra. Alle otte har gennemlæst deres egne kapitler og vores kommentarer og har godkendt det, forklarer Tine Wøbbe om udvælgelsen af de otte medvirkende, der alle er blevet anonymiserede. Hun fortæller også, at flere af de medvirkende har meldt tilbage, at de er glade for resultatet efter at have gennemlæst bogen.

- De er glade for resultatet. De oplever at have fået en ny forståelse for deres historie, når de læser vores kommentarer. Fx er der en mand, der har forulempet kvinder i S-toget. Han vendte tilbage med meget positiv feedback på vores kommentarer. Han skrev tilbage: "Jeres udtalelser om mig giver en større forståelse for, hvorfor jeg fik diagnosen skizofren. Det ville jeg ikke kendes ved i starten."


Rets- og chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sct. Hans, Tine Wøbbe er specialist i psykopatologi og psykoterapi. Foto: Robin Skjoldborg

Fra monstre til mennesker

Både Tine Wøbbe og Mette Brandt- Christensen er godt klar over, at de risikerer at møde kritik fra kolleger for at kommentere sagerne offentligt. Alligevel håber de begge, at bogen kan være med til at rykke ved de gængse opfattelser af retspsykiatriske patienter.

- Jeg håber, at kolleger vil læse den med et åbent sind og se den som et bidrag til debat og refleksion. Og så håber jeg, at den almindelige borger vil få nuanceret sit billede af retspsykiatrien, vores arbejde og de patienter, der er her. For de medvirkende håber jeg, at de oplever, at de bliver hørt og set på en anden måde, end de ellers er blevet, siger Tine Wøbbe og bliver bakket op af Mette Brandt Christensen.

- Jeg håber, bogen giver dem med behandlingsdomme, deres pårørende og politikerne nogle nye input til, hvad man kan gøre. Og det er måske poppet at sige – men vi skal tilbage til barndommen. Langt de fleste af dem har haft en barndom med omsorgssvigt etc. Det rammer lige ned i psykiatriplanen, hvor der er fokus på hurtige indsatser til børn og unge.

Netop gerningsmændenes forhistorier er noget af det, der kan være med til at rykke opfattelsen af dem som udelukkende farlige mordere og voldsmænd. Og det er også typisk de historier, der har gjort størst indtryk på Tine Wøbbe i arbejdet med bogen.

- De fortællinger, der rammer mig mest, er dem, der rummer noget om det oversete barn. Både fra deres omsorgspersoner og systemet. Der bliver jeg grebet og tænker – hvis der nu bare var nogen, der havde set barnet og havde grebet ind tidligere, så kunne vi have undgået svigt, og måske var det ikke endt så galt, forklarer Tine Wøbbe.

For Mette Brandt-Christensen er det historien om en 32-årig mand med PTSD, angst og personlighedsforstyrrelse, som ender med at dræbe sin gravide forlovede.

- Han udvikler sig helt vildt i fængslet. Har været meget forsømt og mishandlet gennem livet og ender med noget så ekstremt som at slå en, han elsker ihjel. Han gennemgår en meget stor udvikling i fængslet, hvor han taler med præsten og sine behandlere og når et reflektionsniveau, hvor man fornemmer, at det ikke bare er tomme ord, når han angrer. Det er jo en af de største forudsætninger for, at han ikke gør det igen.


Mette Brandt-Christensen er retspsykiater, speciallæge i psykiatri og medlem af Retslægerådet. Foto: Robin Skjoldborg

Det er vigtigt for begge forfattere at understrege, at bogen ikke skal ses som en undskyldning for de voldsomme gerninger, de medvirkende har begået. Og selvom de har været meget glade for samarbejdet med journalist Kristina Antivakis, er der også et afgørende sted, hvor de har været nødt til at skuffe hende, forklarer Mette Brandt-Christensen.

- Journalisten gik ofte efter svaret på – hvorfor slog de ihjel? Det kan vi ikke give et endeligt svar på. For der vil være mange andre, der også kommer fra dårlige kår, som ikke slår ihjel. Så der har vi måtte stå fast og sige, at der ikke er noget entydigt svar. Og det er da et skræmmende svar, at det ikke er alle drab, vi kan forudse og forhindre.​​

Dem kan du læse om i bogen​​

De otte medvirkende i "Forbrydelsens Sind" har alle fået anonymiserede navne. Men deres historier, gerninger og diagnoser er der ikke ændret ved. Du kan i bogen læse om:

  • John, 53 år - dømt for seksuelle overgreb - diagnosticeret med skizofreni og OCD
  • Brian, 34 år - dømt for vold med døden til følge - diagnosticeret med bl.a. ADHD og personlighedsforstyrrelse
  • Morten, 49 år - dømt for stalking og vold - diagnosticeret med dyssocial personlighedsforstyrrelse
  • Jens, 32 år - dømt for drab - diagnosticeret med bl.a. PTSD og angst
  • Leon, 47 år - dømt for bankrøveri - diagnosticeret med dysfunktionel personlighedsforstyrrelse
  • Jonathan, 36 år - dømt for gidseltagning - diagnosticeret med paranoid skizofreni
  • Alex, 27 år - dømt for overfald med kniv og ildspåsættelse - diagnosticeret med bl.a. skizofreni og personlighedsforstyrrelse​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor