Ny budgetaftale for 2021: Retspsykiatrien samles, bedre bemanding og styrkelse af udsatte-, recovery- og dobbeltdiagnose

​Torsdag blev alle partier i Regionsrådet enige om en ny budgetaftale for 2021, der bl.a. sikrer flere medarbejdere på intensive sengeafsnit, en øget indsats til de mest udsatte, flere recovery-mentorer og en udvidelse af behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnose. Samtidig er det med budgetaftalen endeligt besluttet, at hele den specialiserede retspsykiatri samles på Psykiatrisk Center Sct. Hans, når nybyggeriet står færdigt i 2021. 

Vent...

Med overskriften 'Det handler om liv' landede regionsrådet i Region Hovedstaden torsdag aften en ny budgetaftale for 2021. Aftalen betyder, at de 141 mio. kr. som blev afsat på finansloven til psykiatrien i Region Hovedstaden nu bliver endelig udmøntet til specifikke indsatser. En del af budgetaftalen betyder også, at den specialiserede retspsykiatri bliver samlet på Psykiatrisk Center Sct. Hans fra efteråret 2021.


- Det handler grundlæggende om at udnytte de muligheder vi får med de nye rammer på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Det betyder store forandringer for især medarbejderne i retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Glostrup. Derfor sætter vi nu en involverende proces i gang, for at tilrettelægge en god samling af retspsykiatrien, og jeg er sikker på, at vi i sidste ende får en ny samlet retspsykiatri med rigtig gode rammer – både for medarbejdere og patienter, siger direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund.

I budgetaftalen er der afsat 28 mio. kr. hvert år til samling af den specialiserede retspsykiatri. Pengene skal bl.a. gå til at styrke bemandingen, skabe flere aktivitetsmuligheder for patienterne og samlet set oprette 20 nye retspsykiatriske sengepladser.

Flere medarbejdere og flere midler til udsatte, recovery og dobbeltdiagnose-behandling

I den nye budgetaftale er der desuden lagt op til et betydeligt boost af en række forskellige områder. Det gælder især behandling af de mest udsatte, recovery-området, behandlingen af mennesker med dobbeltdiagnose og ikke mindst flere medarbejdere til de intensive sengeafsnit. Den prioritering glæder Martin Lund.

- Generelt er det en god budgetaftale, der nu er faldet på plads. Politikerne har prioriteret at styrke bemandingen på vores intensive sengeafsnit og øge hjælpen til nogle af de mest udsatte mennesker i vores region. Samtidig kan vi se frem til endnu mere fokus på recovery og en styrket indsats for mennesker med misbrug og samtidig psykisk sygdom, siger Martin Lund.

FAKTA: Sådan bliver pengene til psykiatrien fordelt

Indsatsen til nogle af de mest udsatte – bl.a. hjemløse og mennesker på botilbud med psykisk sygdom – får et markant løft med den nye budgetaftale. 28,5 mio. kr. er der afsat til udsatte-området, og de penge skal bl.a. gå til en permanentgørelse af botilbudsteams på Amager og i Glostrup og oprettelsen af flere botilbudsteam. Samtidig er der afsat penge til et øget samarbejde med herberger om hjemløse med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. 

I forhold til behandling af mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug lægges der i aftalen op til at udbrede erfaringer fra Psykoterapeutisk Center Stolpegårds behandlingstilbud. Her har man de seneste tre år opbygget et tværsektorielt behandlingstilbud i tæt samarbejde med syv kommuner for at sikre en koordineret indsats til patienter med ikke-psykotiske lidelser og misbrug. I budgetaftalen er der afsat 15 mio. kr. til at styrke behandlingen med dobbeltdiagnose ud fra erfaringerne fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

- Vi har fulgt indsatsen på Stolpegård nøje og er glade for, at der er politisk vilje til at fortsætte det gode behandlingssamarbejde vi har med kommunerne på dette område, siger Martin Lund og tilføjer, at behandlingsmodellen skal afprøves på patienter med svære psykiske lidelser.  

Recovery-indsatsen er også et område der fremover prioriteres højt. Her har regionsrådet afsat 13,1 mio. kr. til at ansætte flere recovery-mentorer på sengeafsnittene og i botilbudsteamene samtidig med at Kompetencecenter for Rehabilitering Recovery også styrkes med den nye aftale.

En række andre forskellige områder har også fået del af kagen. Det gælder bl.a. projekt medicinnedtrapning på Psykiatrisk Center Glostrup, som i to år har afprøvet en model for at trappe patienter ned i antipsykotisk medicin. Her er der i aftalen blevet afsat 4,4 mio. kr. til at videreføre tilbuddet og bygge videre på erfaringerne med nedtrapningsplaner, så indsatsen kommer flere patienter til gode.

Pengene til psykiatrien i den nye budgetaftale er alle midler, der blev bevilget til psykiatrien i Finansloven for 2020, der blev vedtaget af et flertal i Folketinget sidste år. Her blev psykiatrien på landsplan styrket med 600 mio. kr. årligt og ud af dem har psykiatrien i Region Hovedstaden som nævnt fået 141 mio. kr. årligt til løn og drift. Hertil kommer ca. 40 mio. kr. om året i fire år til anlæg, som kan bruges til forskellige byggerier.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor