Ny centerchef udnævnt

- til nyt psykiatrisk center.

Centerchef på Psykiatrisk Center Bispebjerg Anne Lindhardt er pr. 1. december 2009 udnævnt til centerchef for det nye psykiatriske center, der etableres som følge af fusionen mellem Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg.

”Anne Lindhardt har været centerchef for både Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg. Hun har dermed et indgående kendskab til begge centres profiler og er i stand til at sikre, at alle kompetencer anvendes optimalt fremover,” siger Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, og tilføjer:

”Med udnævnelsen af Anne Lindhardt har Psykiatrien fået en meget kompetent og velkvalificeret leder til at etablere og udvikle det nye, højt specialiserede center.” 

Anne Lindhardt har mange års ledererfaring samt klinisk erfaring som speciallæge i psykiatri. Hun ser frem til den kommende udfordring:

"Udviklingen af det nye, fusionerede center er en stor og spændende opgave, som jeg glæder mig til at tage fat på. Vi har alle muligheder for at blive et kraftcenter for psykiatrien. Medarbejderne på de to involverede centre bidrager allerede positivt til etab-leringen, og det giver os et godt grundlag for at realisere ambitionerne", siger Anne Lindhardt.

Centret vil fremover bestå af Akutafdelingen og de tre bydelsrettede afdelinger: Afdeling O (Østerbro-Indre By), Afdeling B (Bispebjerg-Brønshøj) samt Afdeling N (Nørrebro).

Fusionen af Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg er et led i implementeringen af budget 2010.

Redaktør