Ny professor i børne- og ungdomspsykiatri har fokus på børns hjerneudvikling

Kerstin von Plessen, overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri, er tiltrådt som professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Københavns Universitet.
Med Kerstin von Plessens tiltrædelse af et fem-årigt professorat får Region Hovedstadens Psykiatri sin første professor i børne- og ungdomspsykiatri. Kerstin von Plessen har tidligere forsket og undervist ved Universitet i Bergen og Columbia University.

Billeder af børnehjerner viser psykiske sygdommes udvikling

Kerstin von Plessen har hidtil primært forsket i, hvordan børns hjerner udvikler sig, og hvorfor nogle børn udvikler sygdomme som ADHD og Tourettes syndrom. Et afgørende redskab til dette er neuroimaging, som er scanningsbilleder af hjernen. Ved hjælp af neuroimaging kan man indirekte måle blodgennemstrømningen i forskellige dele af hjernen. Det sker med Magnet Resonans Tomografi, fMRI, som er en metode uden strålebelastning.

- Før i tiden tænkte man, at neurologiske sygdomme havde organisk udspring, mens psykiske sygdomme udsprang af problemer i sjælen. Over de sidste årtier er der sket et paradigmeskifte i psykiatrien. I dag ved vi mere om det genetiske grundlag for psykiske sygdomme, og at de ofte opstår i forbindelse med hjernens udvikling. Graden af udvikling i de forskellige dele af hjernen synligøres ved neuroimaging. Man måler forskellene i hjerneaktiviteten eller i størrelsen af enkelte dele af hjernen hos syge og raske børn. På den måde kan man påvise, at psykisk sygdom har et fysisk udspring – hvilket dog ikke betyder, at miljø og opvækstvilkår er mindre vigtige for børns udvikling, siger Kerstin von Plessen.

Der forskes intensivt i børns hjerneudvikling i flere internationale børne- og ungdomspsykiatriske forskningsmiljøer. Målet er at forstå, hvilke faktorer der påvirker børnenes hjerner positivt og negativt, så man kan forebygge at børnene udvikler psykisk sygdom.

Børne- og ungdomspsykiatrisk behandling skal være evidensbaseret

Kerstin von Plessens engagement i børne- og ungdomspsykiatrien udspringer af en stærk kærlighed til faget og til hvert enkelt barn, hun har mødt i behandlingssystemet. Og det er afgørende for hende, at forskningen er så tæt på patienterne som muligt.

- Vores forskning skal bidrage til bedre behandling af børn og unge med psykisk sygdom. Umiddelbart kan fx neuroimaging virke lidt fjernt fra det enkelte syge barns virkelighed. Men forskning er afgørende for, at vi altid tager udgangspunkt i state-of-the-art-viden om, hvad der er den bedste behandling af barnets sygdom, siger Kerstin von Plessen.

Da der er tale om et nyt professorat, overtager Kerstin von Plessen ikke et samlet forskningsmiljø eller –kultur. Det anser hun for en udfordring, men også en mulighed for at forme de overordnede linjer i forskningen, så de så vidt muligt resulterer i evidensbaserede behandlingsmetoder.

- Der er en stor gruppe meget, meget dygtige og engagerede forskere og forskningsmiljøer indenfor børne- og ungdomspsykiatri og i voksenpsykiatrien, både i Region Hovedstaden og i resten af landet. Der bliver bedrevet god og relevant forskning, og vi arbejder godt sammen. Jeg vil gerne intensivere samarbejdet internt i regionen, men også styrke vores samarbejde med andre universitetshospitaler i Danmark og udlandet. Hvis vi samler de gode kræfter, kan vi gennemføre større forskningsprojekter, med større patientgrupper, hvilket i sidste ende betyder mere valide forskningsresultater – og bedre chancer for at udvikle bedre behandlingsmetoder, siger Kerstin von Plessen.

Målet er at få flere ph.d.-studerende i børne- og ungdomspsykiatri og danne solide netværk med internationale forskere.

Børne- og ungdomspsykiatri fortjener plads på verdenskortet

Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, har længe set frem til at få en professor i børne- og ungdomspsykiatri.

- Et professorat betyder meget – det vil være med til at sikre børne- og ungdomspsykiatrien den plads på verdenskortet, den fortjener som lægefagligt speciale. Og titlen forpligter – Kerstin skal være med til sammen med vores andre dygtige forskere at booste den faglige udvikling. Hun kommer til at trække et stort læs inden for forskningsområdet og intensivere den allerede meget flotte forskning der bedrives i regionens børne- og ungdomspsykiatri.
Redaktør