Ny professor skal forbedre behandling af depression ved at forske i lys og døgnrytmer

​Den 1. maj tiltræder overlæge og dr. med. Klaus Martiny som ny professor på Psykiatrisk Center København. Han skal bl.a. forske i udvikling af nye behandlingsmetoder for patienter med depression baseret på normalisering af døgnrytmer, lysbehandling og regulering af søvn.

Vent...

​Klaus Martiny bliver ny professor på Psykiatrisk Center København under Region Hovedstadens Psykiatri

​Mange mennesker med depression har en forstyrret døgnrytme, hvor de sover om dagen og til gengæld ikke får sovet nok om natten. Den forstyrrede søvn og de øvrige depressionssymptomer betyder, at de får mindre dagslys, færre sociale kontakter, uregelmæssige måltider og mindre motion, og det er med til at fastholde og forværre depressionen.

- Derfor er der brug for at forske mere i, hvordan vi kan stabilisere og regulere døgnrytmen, så depressionen bedres. Det kan blandt andet ske gennem eksponering for lys, men også gennem specialiseret psykoedukation af døgnrytmen, siger Klaus Martiny, der bliver ny professor på Københavns Universitetshospital og tilknyttet Psykiatrisk Center København under Region Hovedstadens Psykiatri.

Klaus Martiny er daglig leder af Intensivt Affektivt Ambulatorium på Psykiatrisk Center København, hvor han forsker i døgnrytmens og lysets betydning for mennesker med depression. Han har bl.a. vist, hvordan doseret lys med den rette farvesammensætning kan give patienter en mere regelmæssig søvnrytme. Derudover har han været med til at udvikle en ny form for psykoedukation kaldet 'Circadian Reinforcement Therapy' (CRT), hvor patienten arbejder på at øge tidssignaler til det indre ur gennem dagslyseksponering, social kontakt, motion, og diæt.

Lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman, ser et stort behov for at forske endnu mere i lys og døgnrytmer. Hun peger på, at Klaus Martinys forskning i lysets effekt på depression allerede er blevet omsat til praksis på flere psykiatriske afdelinger og bruges i den ambulante behandling.

- Der er brug for mere viden om, hvordan vi behandler affektive lidelser på andre måder end gennem klassisk terapi og medicin. Klaus har erfaringen og kapaciteten til at løfte området som professor, og han har bevist, at der ikke er langt fra forskning til praksis, så forskningen hurtigt kommer patienterne til gavn, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman.

Klaus Martiny har udover lys døgnrytme også beskæftiget sig med arkitekturens indflydelse på dagslys i bygninger og hvordan dagslys suppleret med dynamisk LED-belysning kan være med til at forbedre behandling af depression. Især det sidste kommer han til at forske mere i som professor, hvor han med sin forskningsgruppe 'New Interventions in Depression' (NID-Group) bl.a. skal undersøge effekten af dynamisk lys på sengeafdelinger på Ny Psykiatri Bispebjerg, der kommer til at være Danmarks største psykiatriske afdeling.

- Målet er at implementere nye løsninger for belysningen på psykiatriske afdelinger, men vi arbejder også på optimering af lys og indeklima i skoler og beboelsesejendomme, slutter Klaus Martiny.

I det nye professorat kommer Klaus Martiny også til at forske i sammenhængen mellem nedsat syn og sæsonafhængig depression (vinterdepressioner) samt døgnvariation af depressions symptomer.

Finansieringen af professoratet er delt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Velux Stiftung fonden i Schweiz.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor