Ny professor vil forbedre behandlingen af psykoser ved hjælp af neurobiologiske metoder

​Den 1. juli 2021 tiltræder Bjørn Ebdrup som ny klinisk professor på Københavns Universitet og forskningsleder på Psykiatrisk Center Glostrup. Hans forskningsfokus bliver neurobiologisk behandling af psykose.  

Vent...

​- Den nuværende behandling af psykose er god, men ikke optimal. Den virker på gennemsnittet, men der er stadig patienter, som ikke får gavn af den behandling vi har, lyder det fra Bjørn Ebdrup.

Som ny professor vil han arbejde på at målrette psykosebehandlingen til den enkelte patient ved hjælp af neurobiologiske behandlingsmetoder. Derfor bliver en af hans opgaver at fortsætte arbejdet med at kortlægge de neurobiologiske forstyrrelser, der lægger til grund for den manglende energi, interesse og evne til at planlægge og koncentrere sig, som er nogle af de symptomer, mennesker med psykoser oplever.

- Vi kan behandle symptomer som vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og hallucinationer, men psykose er ofte ledsaget af kognitive symptomer og såkaldt negative symptomer såsom manglende energi, og disse symptomdomæner har vi ikke lige så god behandling imod, forklarer Bjørn Ebdrup.

Den nuværende medicinske behandling af psykose består i sin essens af medicin som retter sig mod hjernens dopaminsystem. Behandlingen virker på flertallet, men ikke på alle patienter, og påvirkningen af dopaminsystemet har en pris i form af bivirkninger som for eksempel stivhed og uro i kroppen, forstyrrelser af hormonbalancen og overvægt.

- Vores egne samt internationale studier har klarlagt forstyrrelser i andre systemer end dopaminsystemet ved psykose. Målet er derfor at undersøge om påvirkning af andre signalstoffer end dopamin kan optimere behandlingen af patienter med psykose og skizofreni.

Bjørn Ebdrup er aktuelt tilknyttet akutafdelingen på Psykiatrisk Center Glostrup og har desuden været tilknyttet forskningsenheden på Psykiatrisk Center Glostrup i en årrække. I sin nye stilling som klinisk professor vil han dele ledelsen af CNSR & CINS med professor Birte Glenthøj, men vil dog fortsat have et ben i klinikken.

- Det er utroligt glædeligt for Psykiatrisk Center Glostrup at få en professor, der både er stærk inden for det kliniske arbejde og det forskningsmæssige, siger centerchef Mette Bertelsen Fredsgaard

I Region Hovedstadens Psykiatri er man glad for, at forskningen i behandlingen af psykoser bliver styrket med ansættelsen af Bjørn Ebdrup som ny professor.

- Bjørn Ebdrup har solid klinisk erfaring og har samtidig haft et solidt ben i forskningen i over 15 år. Med ansættelsen får han endnu bedre mulighed for at kombinere sin kliniske erfaring med den forskningsbaserede indsigt i bl.a. psykopatologi, neurovidenskab og neurofarmakologi – særligt indenfor psykoser. Det kommer til at styrke forskningen i psykoser og bygge videre på det vigtige arbejde, der allerede varetages i forskningsenheden på Psykiatrisk Center Glostrup, siger lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor