Ny psykiatrisk akutmodtagelse i Ballerup fra foråret 2012

​Byggeriet af den 2500 m2 store akutmodtagelse skrider planmæssigt frem. Bygningen kommer til at skabe rammen om en af landets mest moderne psykiatriske akutmodtagelser.


Visualisering af ny hovedindgang


Bygningen vil udover akutmodtagelse, komme til at rumme et intensivt sengeafsnit, en reception og ventefaciliteter.

Selve bygningen forventes klar i marts, men kan dog ikke tages i brug før maj 2012, når pladsen foran modtagelsen er støbt.

Ny hovedindgang
Med åbningen af den nye psykiatriske akutmodtagelse flyttes centrets hovedindgang fra Ballerup Boulevard til Magleparken. Indkørslen på Ballerup Boulevard bevares dog indtil videre.

Ombygninger og renoveringer i øvrigt

I løbet af foråret 2012 flytter alle døgnafsnit fra det tidligere Psykiatrisk Center Gentofte til Psykiatrisk Center Ballerup. De to centre fusionerede 1. januar 2011 og flytningerne forventes at finde sted samtidig med åbningen af den nye akutmodtagelse i foråret 2012. 

For at skabe plads til de nye afsnit er centret i øjeblikket i gang med omfattende renoveringer og ombygninger af de eksisterende bygninger. Bygningerne renoveres med fokus på bl.a. selvformordsforebyggelse i badeværelser og etablering af enestuer til alle patienter.

Hvis du vil vide mere

Det kan ikke undgås at Psykiatrisk Center Ballerup vil bære præg af de mange byggeprojekter det næste halve år. Det er projekter som uden tvivl vil være til gene for både patienter, pårørende og medarbejdere. ​

Følg med i processen her på hjemmesiden og spørg personalet på centeret, hvis du er i tvivl om hvordan det påvirker dig.​

Redaktør