Ny rapport om retspsykiatri fokuserer på rehabilitering og sikkerhed

En arbejdsgruppe med bl.a. Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet 29 anbefalinger, som skal få mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien. Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, glæder sig over nytænkning i arbejdsgruppen.
Kvaliteten og sikkerheden i retspsykiatrien kan styrkes på en række forskellige områder - lige fra den forebyggende indsats af de opsøgende psykoseteams over misbrugsbehandling og rehabilitering. Det fremgår af knap 30 anbefalinger i en ny rapport fra Danske Regioner.

Rapporten er blevet til i samarbejde mellem regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet og Kriminalforsorgen, Det Sociale Netværk og KL i forbindelse med, at Danske Regioner i september 2010 satte gang i et hurtigt udredningsarbejde vedrørende retspsykiatrien.

Elektroniske armbånd

 Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, har siddet med i arbejdsgruppen:

- Jeg glæder mig over, at arbejdsgruppens sigte og rapportens fokus er på rehabilitering af de retspsykiatriske patienter. Vi skal behandle dem, så det bliver sikkert for dem og os, at de kommer ud og igen bliver vores naboer, kolleger, venner.

Blandt rapportens forslag er forsøg med elektroniske armbånd. Hensigten er at kunne øge patienternes frihedsgrad uden at sænke sikkerheden.

- Armbåndet skal benyttes med et rehabiliterende sigte, det kan ikke forhindre absenteringer. Men øget frihed vil givetvis mindske nogle patienters trang til at forlade afdelingerne i utide. Og det er et fint eksempel på, at udvalget bag rapporten har turdet tænke ud og boksen, og være kreative, for at finde gode løsninger for patienterne, siger Peter Treufeldt.

Sundhedsstyrelsen skal nu i gang med at formulere anbefalinger for forsøgsordninger med elektroniske armlænker.

Redaktør