Ny rapport om stigma og psykiske lidelser

Ny rapport kortlægger danskernes holdning til psykisk sygdom. Rapporten skal bruges som udgangspunkt for en national indsats for afstigmatisering af psykisk sygdom i det danske samfund.Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har udarbejdet en rapport der afdækker danskernes viden om, holdning til og adfærd i forhold til mennesker med psykisk sygdom.

Et godt udgangspunkt

Rapporten viser, at der stadig er svære problemer med stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. Især skizofreni er behæftet med mange fordomme, mens lidelser som depression og angst ikke medfører den samme stigmatisering. ​​​

Heldigvis afslører rapporten også, at der er en stor åbenhed blandt danskerne og et ønske om at vide mere om psykisk sygdom. Når man samtidig kan se af rapportens konklusioner,  at viden er med til at afstigmatisere, så giver det et godt udgangspunkt for den kommende afstigmatiseringskampagne. ​​​

National indsats mod stigmatisering

Rapporten er det første skridt i en stort anlagt national indsatsmod stigmatisering af psykisk sygdom i det danske samfund. En indsats der starter i 2011 og løber fem år frem. ​​

Formålet med indsatsen er at skabe langsigtede og vedvarende holdnings- og adfærdsændringer i forhold til mennesker med psykisk sygdom på for eksempel arbejdspladser, i skoler og andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig. ​

Indsatsen laves i et bredt samarbejde mellem Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, regionerne, KL, Socialministeriet, Det Sociale Netværk, PsykiatriFonden og TrygFonden.

Redaktør