Ny rapport sætter fokus på det tværsektorielle ledelsessamarbejde

Projektet "Velfærdsledelse" tager fat i en af de helt store udfordringer i kølvandet på de organisatoriske ændringer mellem region og kommune – ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient.

Der er gennemført en række undersøgelser med det formål at problemidentificere og kvalificere viden om det tværsektorielle samarbejde mellem projektets deltagende organisationer, forud for en kvalitetsudviklende og forbedrende indsats skulle begynde.

Du kan læse undersøgelsesrapporterne her, hvor du også finder mere information om projektet.

Redaktør