Ny retspsykiatrisk rapport: det tværgående samarbejde skal styrkes

Retspsykiatriske patienter har ofte komplicerede og langvarige behandlingsforløb. Det øger behovet for en stærk tværgående koordinering mellem de forskellige aktører og myndigheder, lyder anbefalingen i en ny rapport om retspsykiatri fra Region Hovedstadens Psykiatri

Det er helt afgørende for det gode patientforløb, at fokus i retspsykiatrien rettes mod kontinuitet i behandlingen og samarbejde på tværs af sektorerne. Sådan lyder en af hovedanbefalingerne i Retspsykiatrisk Rapport, som Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri under Region Hovedstadens Psykiatri netop har udgivet.

Igennem de seneste år har der været et øget fokus på retspsykiatrien. Antallet af patienter med dom til behandling er stigende, og det er endnu ikke tilstrækkeligt dokumenteret, hvorfor flere psykisk syge begår kriminalitet. Samtidig er retspsykiatrien stadig et relativt ungt subspeciale. For at synliggøre og præcisere den faglige indsats, og for at kvalificere den kommende specialeplanlægning, har Sundhedsfagligt Råd derfor produceret rapporten, som samtidig gør status og præsenterer en række anbefalinger inden for retspsykiatrien.

Ingen må give slip, før andre tager over

Retspsykiatriske patienter har ofte meget komplicerede behandlingsforløb, som typisk involverer mange forskellige aktører og myndigheder. Derfor er løbende koordinering, tæt samarbejde og klare ansvarsfordelinger væsentlige. Udgangspunktet er, at ingen må slippe, før andre tager over, hvilket også er en grundsten i de sundhedsaftaler, som Region Hovedstadens Psykiatri har indgået med kommunerne. Rapporten anbefaler blandt andet følgende konkrete tiltag:

 • En overordnet behandlingsplan for hele den periode, patienten har en retslig foranstaltning
 • Koordinerende møder mellem relevante parter under hele behandlingsforløbet
 • En udskrivningsaftale mellem patienten, den psykiatriske afdeling, distriktspsykiatrien, sociale myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner og andre, der er involveret i forløbet. Af udskrivningsaftalen skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for opfølgning og revurdering
 • Øget opmærksomhed fra de ambulante behandlingssteder efter, at dommen er ophørt. Dermed mindskes risikoen for, at patientens tilstand bliver dårlig igen.

En stor del af de retspsykiatriske patienter er indlagt i eller tilknyttet almenpsykiatrien, mens en mindre gruppe er indlagt på en egentlig retspsykiatrisk afdeling. For denne patientgruppe anbefaler Sundhedsfagligt Råd blandt andet:

 • Lukkede modtageafsnit til nye akutte retspsykiatriske patienter
 • Misbrugsfrie afsnit
 • Systematisk brug af risikovurderinger
 • Øget kendskab til og brug af kognitiv terapi
 • Fokus på individuel tilpasning af behandlingstilbuddene frem for udvikling af gruppetilbud
 • Øget opmærksomhed på den psykofarmakologiske behandling
 • Forbedret kommunikation og samarbejde med patienter og pårørende af anden etnisk herkomst end dansk.

Hent hele rapporten i faktaboksen til højre.

Redaktør