Ny strategi for botilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Strategien dækker de socialpsykiatriske bosteder Klintegården, Lunden, Orion, Skibbyhøj og Skovvænget. Disse bosteder er højt specialiserede tilbud, der arbejder målrettet på at sikre kvalitet i indsatsen til sindslidende med komplekse problemstillinger.

Strategien dækker perioden 2010 – 2015 og beskriver bostedernes indsats for at yde en individuelt tilrettelagt indsats, hvor metoder med højst mulig evidens anvendes.

Strategien beskriver også, hvordan bostederne vil leve op til de stigende krav om dokumentation og kvalitetsudvikling.

Overordnet bygger indsatsen på principperne for psykosocial rehabilitering og Psykiatriens værdier: Faglighed, ansvar, respekt og udvikling.

Redaktør