Ny undersøgelse viser større tilfredshed blandt medarbejderne i psykiatrien

Den nye Arbejdspladsvurdering (APV) for Region Hovedstadens Psykiatri viser, at 73 procent af medarbejderne i høj eller meget høj grad er tilfredse med deres job som helhed.

Vent...

Faglig kvalitet, indflydelse og godt kollegaskab samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, stress og krænkende adfærd. Det er blot nogle af de emner, som medarbejderne i Region Hovedstaden er blevet spurgt ind til i Arbejdspladsvurderingen (APV) i marts.

Det samlede resultat af APV'en fra 2021 fra psykiatrien viser, at 73 procent af medarbejderne i 'høj grad' eller i 'meget høj grad' er tilfredse med deres job som helhed, mens kun tre procent i 'ringe grad' er tilfredse. 

Arbejdsmiljøet og trivslen i psykiatrien er dermed forbedret i forhold til TrivselOP i 2017, som er den seneste Arbejdspladsvurdering der blev foretaget, og det glæder naturligvis direktør Martin Lund.

- Generelt ser resultatet rigtig fint ud med en positiv fremgang på stort set alle parametre set i forhold til TrivselOP 2017. Det kan vi godt være tilfredse med - især set i lyset af det sidste år, som har været præget af ændrede arbejdsgange, nye omstillinger og udfordringer pga. corona-pandemien, siger Martin Lund og tilføjer:

- Derudover er det meget glædeligt at kunne konstatere, at krænkende adfærd, herunder mobning, seksuel chikane samt vold og trusler er faldet bemærkelsesværdigt i forhold til TrivselOP 2017.


Læs hele resultatrapporten fra psykiatrien her
Resultater skal følges op af dialog

Resultaterne for psykiatrien er desuden i tråd med Region Hovedstadens overordnede resultat, og det samme er svarprocenten. 

83 procent svarende til 4.253 medarbejdere i psykiatrien har svaret på undersøgelsen. Dermed er målsætningen om en besvarelsesprocent på mindst 80 nået.

- Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for at have brugt tid på at svare. Den høje besvarelsesprocent giver os et rigtig godt input om, hvordan trivslen i organisationen er, og giver os et godt udgangspunkt for den næste fase, siger Martin Lund.

Det næste der sker, er, at medarbejderne sammen med deres leder og kolleger skal fordøje resultaterne og drøfte eventuelle forbedringer – og hvordan disse kan ske.

- Der er stadig plads til forbedringer, så nu ligger der et vigtigt arbejde forude med fokus på, at vi sammen skal følge op på resultaterne, slutter Martin Lund. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor