Ny vicedirektør udnævnt

Centerchef på Psykiatrisk Center Nordsjælland Peter Treufeldt er pr. 1. december 2009 ansat som vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri.Som vicedirektør skal Peter Treufeldt indgå i den samlede psykiatridirektion. Et særligt indsatsområde bliver organisering og tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb, herunder bl.a. arbejdet med pakkeforløb, implementering af nye behandlingsmetoder samt LEAN. Med ansættelsen af Peter Treufeldt som den tredje vicedirektør er direktionen nu fuldtallig. 

”Kerneopgaven i psykiatrien er at diagnosticere og behandle mennesker med psykiske sygdomme. Det er en opgave, der konstant vokser i omfang og kompleksitet, og derfor er jeg meget tilfreds med, at organisationen nu forstærkes med Peter Treufeldt som ny vicedirektør. Vi har allerede et godt samarbejde at bygge videre på, og jeg glæder mig til at byde Peter Treufeldt velkommen i direktionen”, siger Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri.

Peter Treufeldt er speciallæge i psykiatri og har været centerchef på Psykiatrisk Center Nordsjælland siden 2007. Inden regionsdannelsen var Peter Treufeldt lægechef ved Psykiatrisk Sygehus i Frederiksborg Amt. Det er således både en kompetent fagperson og en meget erfaren leder, direktionen udvides med.

”Det er en utroligt spændende udfordring, som jeg glæder mig meget til at gå i gang med. Et af de vigtigste indsatsområder lige nu er at sikre sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet til alle patienter. Det kræver, at vi løbende har fokus på implementering af nye behandlingsmetoder og organisering af ydelserne. Det er en proces, jeg ser frem til at videreføre,” siger Peter Treufeldt.

Klinikchef Nils Lauge, Psykiatrisk Center Nordsjælland, konstitueres som centerchef fra 1. december 2009.

Redaktør