​​​​​​​​Vibe Gedsø Frøkjær, overlæge ved Region Hovedstadens Psykiatri, er en af forskerne bag den nye undersøgelse, der er et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Region Hovedstadens Psykiatri og Rigshospitalet. ​Foto: Cornelius Donat​.

Ny viden om dårlig hukommelse og depression

​​En stor undersøgelse, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry, viser, at serotonin-systemet er ændret hos patienter med depression og dårlig hukommelse. 

Vent...

​Depression kan være forbundet med dårlig hukommelse. I en ny undersøgelse har forskere ønsket at kortlægge sammenhængen mellem depression, dårlig hukommelse og en bestemt serotoninreceptor i hjernen.  Resultaterne af undersøgelsen viser blandt andet, at patienter med moderat til svær depression gennemsnitligt har 7-10 procent mindre af den bestemte serotoninreceptor i hjernen end raske deltagere  i forsøget.Det skriver Rigshospitalet​


-  Fundet er vigtigt, fordi det skaber håb om, at vi kan begynde at forbedre behandlingen af depression. Specifikt vil den nye forskning åbne muligheden for, at vi vil kunne teste om stimulation af serotonin 4 receptoren kan afhjælpe hukommelsesproblemer måske som tillæg til anden behandling som fx kognitiv træning, siger Vibe Gedsø Frøkjær, der er overlæge ved Region Hovedstadens Psykiatri og klinisk forskningslektor i psykiatri.  

Vibe Gedsø Frøkjær er en af forskerne bag den nye undersøgelse, der er et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Region Hovedstadens Psykiatri og Rigshospitalet. 

Patienter med lavest niveau havde også dårligst hukommelse​​

Med den ny viden om, at patientgruppen altså havde op mod 10 procent færre receptorer i gennemsnit, kunne forskerne undersøge, om der var en sammenhæng mellem at have et særligt lavt niveau og udfordringer med dårlig hukommelse. Så patienternes hukommelse blev også undersøgt med neuropsykologiske test.

-  Vi så på, om dem, der har for lave serotonin-4-receptor, også er dem, der husker dårligere? Og sådan var det. Der er simpelthen en direkte sammenhæng mellem, hvor meget serotonin-4-receptor, man har i hjernen, og hvor godt, man husker, siger professor Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet.

Resultaterne er en del af forskningsprojektet NeuroPharm.

Læs mere om undersøgelsen på Rigshospitalets hjemmeside​

Se den videnskabelige undersøgelse 'Serotonin 4 Receptor Brain Binding in Major Depressive Disorder and Association With Memory Dysfunction' hos JAMA Psychiatry her​

​​Sådan gjorde forskerne: 
Forskerne har lavet PET-scanninger af hjernen hos 90 patienter med depression, der endnu ikke havde modtaget behandling for deres lidelse, og scanninger hos lige så mange raske, alderssvarende personer.
På en PET-scanning kan man se, hvor meget serotonin-4-receptor, der er i hjernen. 
Forskerne kunne via scanningerne ikke se, om en person er deprimeret eller ej, men de kunne se en forskel hos de to grupper i undersøgelsen. Personerne med depression havde færre serotonin-4-receptorer.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor