Nye boliger og plads til aktivitet på Lunden

​12 helt nye boliger samt et 250 m² elipseformet kultur- og fælleshus og et mindre musikøvelokale markerer en flot indgang til Region Hovedstadens socialpsykiatriske botilbud Lunden. De nye faciliteter skaber rammerne for 'det nye Lunden'.​


Lundens nye kultur- og fælleshus.


Et kæmpe løft
Forstander for Lunden, Thorkil Skov glæder sig over de nye faciliteter og ser masser af nye muligheder:

- Jeg er rigtig, rigtig glad for de nye bygninger. Det er et kæmpe løft, at vi har fået nye boliger med egen indgang for beboerne, så de i endnu højere grad kan bo som i almindelige beboelsesejendomme. Samtidig skaber vi med det nye fælleshus og dets mange faciliteter, mulighed for et nuanceret aktivitetsmiljø, hvor beboere bl.a. kan deltage i cafébetjening, madlavning, pasning af (urte)haver, samt være aktive med musik og sport. ​​​

Det har altid været Lundens praksis at inddrage beboerne i arbejde og vedlighold på området, så hverdagen på botilbuddet i størst muligt omfang minder om en hverdag i eget hjem. Med de nye faciliteter er der kommet endnu bedre muligheder for dette. 

Indvielsen af de nye bygninger markerer samtidig starten på flere nye faglige initiativer:

  • Etabering af et særligt målrettet tilbud til unge mellem 18 og 27 år
  • Iværksættelse af aktuelle evidensbaserede indsatser, fx. Integrated Treatment og IMR
  • Implementering af Lean og forbedringskultur
  • Et integreret behandlingstilbud til at understøtte rehabiliteringsarbejdet
  • Etablering af brugerarbejdspladser


En åben café 

I det nye fælleshus er der et stort caféområde og et køkken. Her kan beboerne komme og spise eller hente råvarer til egen madlavning. Der er også mulighed for at arbejde i caféen sammen med uddannet kokke- og køkkenpersonale.​


Det nye fælleshus er for både beboere og personale.


Visionen er yderligere, at der med tiden skal være arrangementer, hvor lokalmiljøet inviteres inden for. Det kan være koncerter, kulturforedrag, sportsaktiviteter, mv. 

Inddragelse og inddividualitet

Uden for fælleshuset er etableret en terrasse omgivet af et stort grønt areal. Her er der ønske om en urtehave, som beboerne kan være med til at passe, og plads til forskellige sportsaktiviteter.​

Ved siden af fælleshuset ligger en mindre bygning, der går under navnet 'Musikærten'. Den er lydisoleret, og skal fungere som øvelokale og spillested for Lundens eget orkester, som består af beboere og medarbejdere.​


Lundens "musikært"


Udvidelse af kapaciteten

Hvor der tidligere var 24 boliger, er der nu 36 boliger på Lunden.​

Det er smukke gennemlyste boliger, der er opført som rækkehuse og giver mulighed for et mere uforstyrret liv. Der er egne indgange til de nye boliger, hvilket var et ønske fra både borgere og medarbejdere. Boligområdet er adskilt fra fællesarealer og medarbejderområde. ​​

Med de 12 nye boliger er Region Hovedstaden sikret flere højt specialiserede pladser, og kan honorere den stigende efterspørgsel fra det voksende antal borgere med komplekse psykiske problemstillinger.​

Samtidig understøtter de nye rammer - med mulighed for øget aktivitet i hverdagen - den væsentlige betydning som arbejde og inddragelse har for den enkeltes recovery.​


De 12 nye boliger på Lunden ligger som flotte rækkehuse. Nogle er allerede beboede. 

Redaktør