Nye boliger og plads til udfoldelse og aktivitet på Lunden

12 helt nye boliger samt et 250 m² elipseformet kultur- og fælleshus og et mindre musikøvelokale markerer en flot indgang til Region Hovedstadens socialpsykiatriske botilbud Lunden. De nye faciliteter er lyse, rummelige og designmæssigt i top.

​​​​Lundens nye kultur- og fælleshus.


Det nye fælleshus er for både beboere og personale.
 

Som omdrejningspunkt i det store lyse rum ligger et stort caféområde

Køkkenet er ikke kommet 100 % i gang endnu, men der gennemføres i de kommende uger prøve-middage, som beboerne kan komme forbi og hente eller spise på stedet. Inden længe åbner caféen op for alvor og vil fremover være åben i dagtimerne (kl. 8.00 – 19.00). Fra caféen kan beboerne hente mad, eller råvarer til madlavning i egne boliger. Beboerne varetager i et ansættelsesforhold cafédriften sammen med uddannet kokke- og køkkenpersonale.

Masser af musik og aktivitet

Uden for fælleshuset er etableret en stor terrasse med plads til caféborde og mulighed for at holde arrangementer udendørs. Terrassen er omgivet af et stort grønt areal, hvor der bl.a. tænkes i at etablere en urtehave som beboerne selv skal være med til at passe, og skabe plads til forskellige sportsaktiviteter.

Ved siden af fælleshuset er der bygget en mindre rund bygning – der af stedets brugere går under navnet: ’Musikærten’. Den er lydisoleret, hvilket giver mulighed for at beboerne kan øve dig og spille musik, og med en lille terrasse foran også invitere folk til at overvære kommende koncerter.


Lundens "musikært"

Et kæmpe løft

Forstander for Lunden, Thorkil Skov ser frem til at kunne tage de samlede faciliteter i brug og ser masser af muligheder i de nye rammer:


- Jeg er rigtig, rigtig glad for de nye bygninger. Det er et kæmpe løft, at vi har fået nye boliger med egen indgang for beboerne, så de i endnu højere grad kan bo som i almindelige beboelsesejendomme. Samtidig skaber vi med det nye fælleshus og dets mange faciliteter, mulighed for et nuanceret aktivitetsmiljø, hvor beboere bl.a. kan deltage i cafébetjening, madlavning, pasning af (urte)haver, samt være aktive med musik og sport.

Det har altid været Lundens filosofi at inddrage beboerne i arbejde og vedlighold på området, så hverdagen på botilbuddet i størst muligt omfang minder om en hverdag i eget hjem. Med de nye faciliteter er der kommet endnu bedre muligheder for dette.
De 12 nye boliger på Lunden er endnu ikke alle beboede. Men flere er dog allerede flyttet ind.

Redaktør