Psykiatrien rykker ud: Reportage med Akut Psykiatrisk Hjælp

​​Bedre vurderinger samt færre indlæggelser og dermed flere patienter, der kan opretholde en almindelig hverdag. Det er de foreløbige erfaringer, PC Frederiksberg har gjort sig med at arbejde i udgående akutteams, efter den traditionelle psykiatriske akutmodtagelse er nedlagt. ​

- Man tager en anden rolle på, når man træder ind i et andet menneskes hjem, og stemningen er anderledes, end når samtalen foregår i hospitalsregi, mener læge Carsten Nørgaard (til venstre) og oversygeplejerske Jacob V. Madsen.​ Foto: Ida Marie Steensborg.

Borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp på Frederiksberg og i Vanløse møder ikke længere op i den psykiatriske akutmodtagelse på Frederiksberg. Den er nemlig lukket, og i stedet ringer borgerne nu til den nye 'Akut Psykiatrisk Hjælp' og – med mindre der er behov for omgående indlæggelse – får de en aftale om et hjemmebesøg.

Sådan har det været siden 1. april 2015, hvor Psykiatrisk Center Frederiksberg som de første i regionen indførte en ny model for den psykiatriske akuthjælp med afklaring, visitation og behandling i patientens nærmiljø. Efter godt tre måneder er meldingerne fra Frederiksberg positive: 

- Det giver et langt bedre indtryk af patientens situation at se patienten i sit eget hjem. Hjemmet siger meget om patientens tilstand, og du kan bedre vurdere, hvor grelt det står til, og om der reelt er behov for indlæggelse, fortæller læge Carsten Nørgaard.

De ringer – vi kommer
Carsten Nørgaard er en af de yngre læger på PC Frederiksberg, som efter omlægningen af akuttilbuddet tager ud og visiterer patienterne i deres nærmiljø, som oftest i hjemmet. I dag skal han bl.a. besøge en mandlig patient i fyrrerne, der er diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse og tidligere har været indlagt.

Manden har taget kontakt til Akut Psykiatrisk Hjælp, fordi hans depressive tanker er taget til og påvirker ham så meget, så han føler behov for hjælp.

- Inden et hjemmebesøg gør jeg mig altid nogle tanker ud fra den vurdering, den visiterende sygeplejerske har lavet over telefonen samt ud fra patientens eventuelle sygdomshistorik. I dette tilfælde forventer jeg ikke umiddelbart et behov for indlæggelse, så jeg skal formentlig vurdere, om der blot er brug for nogle gode råd og måske noget medicin til at sove på, siger Carsten Nørgaard.

100 pct. fokus på patienten
Carsten Nørgaard mødes med oversygeplejerske Jacob V. Madsen, der skal med på hjemmevisitation. Sammen cykler de af sted gennem Frederiksberg, og undervejs drøfter de endnu engang patienten. Man fornemmer, at de efter tre måneders erfaringer med det nye akuttilbud allerede føler sig fortrolige med opgaven.  

Fremme på patientens adresse ringer de på og afventer. De er rolige og fattede, idet de træder ind i mandens lejlighed og præsenterer sig venligt og ganske uhøjtideligt. Patienten byder indenfor og viser vej til det sofahjørne, hvor samtalen kan foregå.

Samtalen forløber stille og roligt, nærmest som hvis det var en bekendt, der var kommet forbi til en snak. Der er et udpræget nærvær i samtalen og ingen afbrydelser af en kimende vagttelefon eller andre stressorer, der ifølge Carsten Nørgaard normalt kan skabe uro under en patientvurdering.

Ændrede roller og højere grad af samarbejde
Patienten beskriver åbenhjertigt sin situation, og Carsten Nørgaard stiller en lang række spørgsmål, inden sygeplejersken tjekker patientens vitale parametre.  

- Det giver en anden samhørighed og mere lige rollefordeling mellem patient og behandler at foretage vurderingen hjemme hos patienten. Patienten er på hjemmebane og mere tryg i situationen, fortæller Carsten Nørgaard.

 - Derfor bliver det et mere reelt samarbejde med patienten om den plan, der som en fast del af et hjemmebesøg altid skal lægges for patienten.

De udgående teams hos Akut Psykiatrisk Hjælp på PC Frederiksberg tager ofte cyklen, når de skal på hjemmevisitation. Foto: Ida Marie Steensborg.

Undgår hospitalisering
Efter Carsten Nørgaards opfattelse har det for mange patienter stor betydning, at de kan undgå indlæggelse og dermed selve det fysiske møde med hospitalet:

- Det er desværre stadig tabubelagt at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Derfor giver det mange mennesker et knæk og er angstprovokerende i sig selv at se sig nødsaget til at møde op på en psykiatrisk skadestue og lade sig indlægge for at få behandling.

- Vi oplever, at mange borgere er rigtig glade for, at vi nu kan komme til dem. På den måde undgår de det i manges øjne skræmmende psykiatriske hospitalsmiljø og den sygeliggørelse, som man kan opleve ved at være indlagt. De fleste ønsker jo i virkeligheden ikke indlæggelse.

Færre indlæggelser
Carsten Nørgaard og Jacob V. Madsen er enige om, at en indlæggelse ofte tager det allersidste 'drive' fra patienterne. At de mister al funktion, hvorimod de ved et forløb i eget hjem kan bevare deres dagligdag og fortsætte hverdagens rutiner. Desuden kan det også være sværere for indlagte på en psykiatrisk afdeling at få den nødvendige ro og søvn, der skal til for at blive rask, mener de.

Og det er netop det, som patienten, der har besøg af Akut Psykiatrisk Hjælp i dag, gerne vil: Få sin nattesøvn igen, så han kan genfinde overskuddet til dagligdagen og få livslysten tilbage. Lysten til at dyrke både venner og hobbyer, hvilket han fortæller, han som førtidspensionist normalt bruger meget tid på.  Det giver ham livsindhold og mening i tilværelsen.    

- Det er en stor tilfredsstillelse at kunne tilbyde patienter, man tidligere ville have indlagt, et forløb i deres eget hjem. Hurtigt og akut kan de med professionel hjælp få ro på situationen i så trygge og rolige omgivelser som muligt, hvor de så vidt muligt kan fortsætte den tilværelse, de plejer at leve.


Tilbage i afsnittet skriver Carsten Nørgaard journal, inden han skal ud til den næste patient med behov for akut psykiatrisk hjælp. Foto: Ida Marie Steensborg.

Høj sikkerhed
Som ved de alle større organisationsændringer var også ændringen af akuthjælpen på PC Frederiksberg ifølge Carsten Nørgaard forbundet med usikkerhed og nervøsitet hos mange medarbejdere:

- Først og fremmest lå der jo en kæmpe logistisk opgave i at skabe et helt nyt akuttilbud og få det til at fungere i praksis. Samtidig var der også bekymring om det sikkerhedsmæssige – hvordan vi er sikret ude i patienternes hjem.

Men i dag er bekymringerne væk, og Carsten Nørgaard føler sig ikke utryg ved at skulle hjem til patienterne:

- Der er gjort meget for sikkerheden. Vi har sikkerhedskurser, hvor vi bl.a. lærer afværgemanøvre og deeskaleringsmetoder. Vi er altid to af sted, og hvis en af os vurderer, at der er den mindste usikkerhed, er det fast procedure, at vi går med det samme. Men det har jeg endnu ikke oplevet.​

Redaktør