Nye initiativer skal gøre behandlere bedre til at spotte unges uhensigtsmæssige adfærd på sociale medier

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er blevet endnu mere opmærksomme på unges uhensigtsmæssige adfærd på sociale medier efter DR har fortalt om netværk på Instagram, hvor særligt piger og unge kvinder deler selvmordsplaner og voldsomme billeder af, at de skader sig selv. Nye initiativer er netop sat i søen.

Vent...

I februar sendte DR dokumentaren 'Døde pigers dagbog', hvor de afdækker et netværk på det sociale medie Instagram, hvor piger og unge kvinder deler selvmordsplaner og billeder af, at de skader sig selv. I de værste tilfælde var netværket været medvirkende årsag til, at flere af medlemmerne tog deres eget liv. DR har de seneste dage fulgt op på, om Instagram har fjernet billederne og hvad de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har gjort for at opdage den uhensigtsmæssige adfærd på sociale medier.

N
u skal en række nye initiativer gøre medarbejderne bedre til at spotte unges uhensigtsmæssige adfærd på sociale medier, fortæller klinikchef for døgnafsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Jan Birnbaum Kristensen.


- Vi blevet endnu mere opmærksomme på de unges uhensigtsmæssige adfærd på sociale medier og derfor har vi taget en række initiativer. Vi har bl.a. besluttet at begynde at spørge systematisk ind til de unges brug af sociale medier hver gang vi får en ny ung ind til indledende vurdering. På den måde kan vi finde ud af, om deres adfærd på sociale medier handler om at være en del af et fællesskab eller er mere uhensigtsmæssig og handler om at få støtte, omsorg og "likes" til selvskadende adfærd, siger han og fortsætter:

- Derudover skal alle medarbejdere med patientkontakt nu undervises af eksperter og gennem et online læringsprogram, så vi kan blive endnu bedre til at spotte uhensigtsmæssig adfærd på sociale medier. Der vil også være en video-case og en vejledning i, hvordan man kan spørge unge ind til digitale netværk og brug af sociale medier. Derudover har vi også nedsat en ekspertgruppe, der bl.a. skal undersøge hvilken risiko "de mørke sider" på sociale medier udgør for de unge, fortæller Jan Birnbaum Kristensen.

På BUC erfarede man allerede for et par år siden, at nogle unge dyrker uhensigtsmæssige fællesskaber på sociale medier, som ikke var fremmende for deres psykiske sygdom. På den baggrund besluttede man at lave en pjece, der bl.a. "fraråder, at unge, der er tilknyttet os, skriver eller lægger billeder ud i fora, hvor der ikke er voksne der kan gribe ind, når der foregår noget uhensigtsmæssigt." Pjecen er blevet uddelt siden 2018 til alle forældre til indlagte børn og unge på BUC.

Klinikchef Jan Birnbaum Kristensen oplyser desuden, at hvis medarbejderne oplever, at de unges adfærd på sociale medier udgør en risiko for dem i forhold til selvskade, har de i sidste instans mulighed for at tage telefonen fra de unge i en periode. 

Team for Selvskade i spidsen for nye initiativer

Det er det lille specialiserede Team for Selvskade på BUC, som har været primus motor i forhold til at sætte de nye initiativer i gang. Her er leder Lotte Rubæk glad for, at teamet nu udbreder deres specialiserede viden om, hvordan man som medarbejder kan spørge ind til selvskade og adfærd på sociale medier, når der kommer en ny patient ind ad døren.

- Selvskade blandt unge bliver mere og mere udbredt og der er brug for, at vi forstår baggrunden for, hvorfor unge ønsker at skade sig selv og hvilke mekanismer der kan være med til at fremme selvskade. Her ved vi, at sociale medier spiller en væsentlig rolle, lyder det fra Lotte Rubæk, der er psykolog og daglig leder af teamet, der p.t. består af fire tre medarbejdere ud over hende selv.

Det er Team for Selvskade der underviser medarbejdere på både afsnit og ambulatorier på BUC i, hvordan man spørger ind til og spotter selvskade og uhensigtsmæssig adfærd på sociale medier, når man får en ung i behandling. Den første undervisning blev afholdt torsdag i sidste uge og det er blot én af mange undervisninger henover sensommeren og efteråret.

- Målet er at give medarbejderne en ensartet viden, så vi arbejder ud fra samme model og spørger ind til de samme ting og det ikke har betydning hvilken behandler man får som patient, fortæller Lotte Rubæk og tilføjer:

- Vi skal vise de unge, at vi ved og anerkender, at en stor del af deres sociale liv foregår digitalt. Det gør, at vi kan møde de unge med større forståelse på en åben og ikke-dømmende måde, hvor man sammen kan være nysgerrig på, både hvad det giver den unge at danne digitale fællesskaber med ligesindede, men også hvad der kan være af ulemper.

Team for Selvskade har allerede udviklet 'de tre F'er' som bruges i screeningen af, om den unge selvskader. I screeningen har de tilføjet et spørgsmål vedr. den unges brug af internettet og sociale medier i forbindelse med selvskade. 'De 3 F'er' er allerede udbredt som screening på alle ambulatorier i BUC og hen over efteråret vil screeningsmetoden også blive introduceret på samtlige døgnafsnit, oplyser Lotte Rubæk. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor