​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Region Hovedstadens Psykiatri etablerer to nye kliniske akademiske grupper (KAG’s)

​​Arbejdet med at knytte klinik, forskning og uddannelse tættere sammen forsætter med etableringen af yderligere to nye KAG’s: KAG Skizofreni og KAG Dobbeltdiagnose. De skal bidrage til at patienter uafhængigt af behandlingssted skal få tilbudt en ensartet udredning og behandling baseret på den nyeste evidens.

Vent...

Om de to nye KAG's fortæller vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman: 

- Ved at etablere nye KAG's på de to store kliniske områder, skizofreni og dobbeltdiagnose, får vi styrket det faglige netværk yderligere på tværs af vores centre, som bidrager til en evidensbaseret og mere ensartet behandling.

Ambitionen med de nu i alt fire KAG’s: KAG Bipolar, KAG Psykoterapi, KAG Skizofreni og KAG Dobbeltdiagnose, er også, at de nyeste forskningsresultater hurtigere omsættes i praksis til gavn for patienterne.

De to nye KAG’s tager udgangspunkt i erfaringerne fra KAG Bipolar og KAG Psykoterapi ift. samarbejde, kommunikation og engagement på tværs af organisationen samt de barrierer, der kan opstå.

To nye KAG-ledere udpeget

Direktionen har udpeget professor Bjørn Ebdrup som KAG-leder for KAG Skizofreni og professor Anders Fink-Jensen som KAG-leder for KAG Dobbeltdiagnose.
På billederne ses Bjørn Ebdrup til venstre og Anders Fink-Jensen til højre. 


- Først og fremmest ser jeg frem til at prøve kræfter med mere ’tematisk ledelse’ på tværs af centre. Det særlige ved KAG’en er jo, at der er fokus på selve sygdommen skizofreni og ikke på en lokal organisatorisk enhed. Det bliver spændende at samle viden på ​​​tværs af centre og være med til at sætte retningen inden for behandlingen og forskningen i skizofreni i hele Region Hovedstadens Psykiatri, siger Bjørn Ebdrup om KAG Skizofreni, som han har store forhåbninger til:

- Behandlingen af patienter med skizofreni i Region Hovedstadens Psykiatri har i udgangspunktet alle forudsætninger for at blive førende nationalt såvel som internationalt. På området inden for opsporing og tidlig intervention har OPUS vist, at dette er muligt. Jeg håber, at KAG Skizofreni kan være med til at integrere forskning og optimal klinisk behandling på tværs af hele sygdomsforløbet for den enkelte patient med skizofreni. Evidensbaserede og succesfulde behandlingsforløb vil utvivlsomt også bidrage til en stærk faglig fortælling om det at arbejde i psykiatrien, fortæller Bjørn Ebdrup.

En af de første opgaver bliver at etablere en KAG-ledelse og finde to yderligere ledere til hver KAG. Dernæst skal visionen for den enkelte KAG beskrives, og sporene for konkrete indsatser lægges:

- Når KAG-ledelsen er på plads, vil vi snarest gå i dialog med en række nøglepersoner fra klinikken og forskningen for at etablere et overblik over relevante temaer inden for klinisk behandling, undervisning og forskning, som med fordel kan varetages og løftes i KAG-regi, fortæller Anders Fink-Jensen, leder af KAG Dobbeltdiagnose. Også han ser frem til arbejdet med den nye KAG:

- Patienter med en dobbeltdiagnose er en udsat patientgruppe, som vi på nuværende tidspunkt har forholdsvis begrænset viden om og ikke samme evidens at stå på i forhold til fx behandling af skizofreni eller bipolar sygdom. Der er allerede aktiviteter og specialviden i Region Hovedstadens Psykiatri inden for dobbeltdiagnoseområdet bl.a. på Psykiatrisk Center Sct. Hans, og jeg håber, at KAG Dobbeltdiagnose kan være med til at styrke og udbygge de eksisterende indsatser, så vi på længere sigt får nogle mere koordinerede, bedre og effektive behandlingsstrategier for patienter med en dobbeltdiagnose på tværs af organisationen.    

Implementeringen af KAG Skizofreni begynder i løbet 2023, mens processen for implementering af KAG Dobbeltdiagnose besluttes i starten af 2023. De to KAG’s implementeres derfor forskudt, men forberedelserne med at få de to KAG’s på plads starter allerede nu. ​

Læs mere om KAG’s - Kliniske Akademiske Grupper

Læs portræt af Anders Fink-Jensen 

Læs portr​æt af Bjørn Ebdrup ​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor