Nye optageområder i Region Hovedstadens Psykiatri

Optageområderne ændres for at skabe bedre sammenhæng i behandlingsforløbet.

Den 1. februar 2008 påbegynder Region Hovedstadens Psykiatri de planlagte ændringer af en række optageområder for de psykiatriske centre. Ændringerne sker som led i realiseringen af Psykiatriplanen, der blev vedtaget af regionsrådet d. 15. maj 2007.

Optageområderne bliver ændret, så de svarer til de nye optageområder for hospitalerne, der følger de nye kommune- og bydelsgrænser. Det vil på længere sigt lette samarbejdet mellem de psykiatriske centre, de praktiserende læger, hospitalerne og kommunerne – og dermed sikre et mere sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte patient.

Følgende ændringer sker pr. 1. februar 2008:

  • Patienter fra Christianshavn (Kbh. Kommune) betjenes nu af Psykiatrisk Center Rigshospitalet
  • Patienter fra Vanløse (Kbh. Kommune) betjenes nu af Psykiatrisk Center Frederiksberg
  • Patienter fra Hvidovre Kommune betjenes nu af Psykiatrisk Center Hvidovre.

Patienter, der er blevet indlagt før d. 1. februar 2008, bliver som udgangspunkt færdigbehandlet på indlæggelsesstedet.

Patienter på venteliste til behandling bevarer deres anciennitet på ventelisten og kommer ikke bagerst i køen, selv om de fremover er tilknyttet et andet psykiatrisk center.

Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og består af de 13 psykiatriske centre Nordsjælland, Gentofte, Ballerup, Hvidovre, Sct. Hans, Glostrup, Frederiksberg, Bispebjerg, Rigshospitalet, Amager, Bornholm samt Retspsykiatrisk Center Glostrup og Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Region Hovedstadens Psykiatri rummer ligeledes de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre Hillerød, Bispebjerg og Glostrup.

Redaktør