Nye outcome books fra KAG Bipolar og KAG Psykoterapi

​KAG Bipolar og KAG Psykoterapi har netop udgivet deres nye outcome books. I de nye udgaver af bøgerne giver KAG-ledelserne en status over opnåede resultater og beskriver planer og indsatser for 2023. 

Vent...


KAG Bipolar-ledelsen: Lars Kessing (tv.), Sarah Krarup Larsen (midt) og Ellen Margrethe Christensen (th.)

KAG Bipolar har startet et pilotprojekt om optimeret medicinsk- og miljøterapeutisk behandling af bipolar lidelse under indlæggelse på PC København. Projektet skal afprøve specialisering af behandling af en samlet patientgruppe samt styrke samarbejde mellem udvalgte sengeafsnit på Frederiksbergmatriklen og det ambulante team tilknyttet KAG Bipolar på PCK. Målet med projektet er at forebygge indlæggelse, nedsætte indlæggelsesvarighed samt brug af tvang for patienter med bipolar lidelse.
 
Indsatserne i de fem ambulante teams tilknyttet KAG Bipolar fortsætter i 2023. Inklusion af patienter til KAG Bipolar-forsøget foregår indtil 1/9 2023 med en forventet inklusion på over 1.000 patienter. Smart Bipolar-forsøget, som undersøger om brug af app’en Monsenso forbedrer sygdomsforløbet og livskvaliteten hos patienter med bipolar lidelse, fortsætter hele 2023.
 
Derudover har KAG Bipolar i 2022 startet et forskningsprojekt om gruppe-baseret psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar lidelse, der deltager i KAG Bipolar-forsøget. Her undersøges, om indsatsen forbedrer stemningsustabilitet og andre symptomer hos pårørende og patienten med bipolar lidelse.

Læs outcome book fra KAG Bipolar.pdf


 Highlights fra outcome book 2023 fra KAG Psykoterapi


KAG Psykoterapi-ledelse og -sekretariat 


KAG Psykoterapi giver i deres nye outcome book status for implementering af evidensbaserede metoder til behandling af de enkelte lidelser i de psykoterapeutiske ambulatorier. I 2023 følger KAG Psykoterapi fortsat implementeringen for angsttilstande, pottraumatisk stresssyndrom (PTSD) og ængstelig evasiv personlighedsstruktur (ÆEP). Arbejdet med faglige standarder for Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur (EUP) fortsætter i 2023. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder faglige standarder for behandling af depression i de psykoterapeutiske ambulatorier.

KAG Psykoterapi gennemfører opkvalificerende undervisning i anbefalede psykoterapeutiske tilgange. KAG’en varetager to specialistuddannelser, grundkurser i psykoterapi for læger samt tværfaglige opkvalificerende kurser. En ny uddannelsesstrategi forventes færdig i 2023. Den fokuserer bl.a. på involverende samarbejde med centrene om efteruddannelsestilbuddene.

Brug af Behandlingseffekt både individuelt på det enkelte center og for hele RHP fortsætter.
KAG Psykoterapi arbejder løbende på kliniknær forskning, som tager udgangspunkt i de faglige standarder, som udvikles, og stiler mod at bruge Behandlingseffekt også som en forskningsdatabase. KAG Psykoterapi fortsætter med at afholde årlig Forskningens Dag for Psykoterapi. I 2023 er temaet psykoterapi ved emotionel ustabil personlighedsstruktur.
 
Tilmelding til Forskningens Dag for Psykoterapi 2023 via dette link: ​Tilmelding via Kursusportalen.​

Hvis du vil have automatisk besked, når vi opretter nye kurser og uddannelser, kan du tilmelde dig vores mailingliste her. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor