Nye specialfunktioner

1. januar 2011 etablerer Region Hovedstadens Psykiatri 41 specialfunktioner.

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder lige nu intenst på at få 41 specialfunktioner integreret i behandlingstilbuddet til psykisk syge. Nogle af de eksisterende specialfunktioner (tidligere "lands- og landsdelsfunktioner") skal videreføres, andre skal udbygges, og der skal etableres en lang række nye specialfunktioner.

Formålet er at sikre, at patienterne bliver behandlet på det specialiserede niveau, som de har behov for.

”Vores vigtigste opgave er at tilbyde patienterne den behandling, de har behov for. Derfor går vi nu i gang med at udarbejde klare beskrivelser af målgrupperne for de enkelte specialfunktioner, så det er helt klart, hvem der skal behandles i hovedfunktionerne, og hvem der skal videre til en specialfunktion.” siger vicedirektør Peter Treufeldt.

Kompetencerne samles

Et af formålene med at etablere specialefunktionerne er at samle de kompetencer, der findes inden for de forskellige områder. ”Vi har jo allerede specialisterne, og patienterne modtager behandling hos dem – enten i hovedfunktion eller specialistfunktion. Nu får vi på flere områder samlet specialistkompetencerne, og vi får beskrevet, hvilke patienter der har bedst nytte af specialiseret behandling, og hvem der bør behandles i hovedfunktion. Formålet er at sikre ensartet behandling af høj kvalitet, ved ensartet behov, i hele regionen,” siger Peter Treufeldt.

Når specialfunktionerne samles på færre adresser, betyder det, at nogle patienter skal rejse længere for at få behandling. ”Vi arbejder på at sikre en så smidig løsning som muligt for patienterne, så de praktiske gener bliver minimale. Vore opgave er at tilbyde den bedst mulige behandling, og det vil specialfunktionerne bidrage til”, siger Peter Treufeldt.

Skarpere faglige profiler

De nye specialfunktioner medfører, at de enkelte centre får en skarpere faglig profil. Det gælder både centre, som får mange specialfunktioner, som fx Psykiatrisk Center Købehavn, og centre, der hovedsageligt varetager hovedfunktioner. ”Samlingen og udvidelsen af specialfunktioner vil gavne de faglige miljøer og sikre videndeling mellem specialisterne. Men det samme vil ske i hovedfunktionerne, der vil kunne fokusere på at tilbyde en behandling af høj kvalitet til de 90-95 % af patienterne, der behandles her”, forklarer Peter Treufeldt.

Hvor mange patienter berøres af de nye specialeplaner?

Sundhedsstyrelsen har beregnet, hvor mange patienter der på nationalt plan fremover vil blive behandlet i specialfunktioner:

I voksenpsykiatrien:

  • 12.650 patienter i regionsfunktioner
  • 825 patienter i højt specialiserede funktioner

Region Hovedstadens Psykiatris andel af disse patienter udgør 30-40 procent.

I børne- og ungdomspsykiatrien:

  • 3.000 patienter i regionsfunktioner
  • 605 patienter i højt specialiserede funktioner

Region Hovedstadens Psykiatris andel af disse patienter udgør ca. 30 procent.


Redaktør