Nye tal fra det Nationale Indikatorprojekt på skizofreniområdet

Resultatet af kvalitetsmålinger til og med maj 2008 på behandling af skizofreni er opgjort på regions- og afdelingsniveau.

Region Hovedstadens Psykiatri deltager i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) inden for sygdomsområdet skizofreni. Resultaterne er offentliggjort på sundhed.dk.

Hvad er NIP?

Projektets formål er at forbedre kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser på et videnskabeligt grundlag og at give borgere, personale, ledere og politikere indsigt i det konkrete kvalitetsniveau.

Hvad måles der på?

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er opgjort i forhold til de følgende indikatorer:

  • Udredning 
  • Kontakt med behandlere
  • Fast kontaktperson & psykoterapi
  • Medicinsk behandling
  • Undersøgelse for bivirkninger
  • Kontakt til pårørende
  • Undervisning
  • Efterbehandling
  • Undersøgelse af selvmordsrisiko.
Redaktør