Nye træningsmuligheder skal sikre bedre psykiatrisk behandling

​Mandag den 13. september slog Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS) dørene op til spritnye lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup.

Vent...

På Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS) gør de tingene lidt anderledes. 

Det var da også en lidt anderledes oplevelse, der ventede gæsterne ved indvielsen af de helt nye rammer for Region Hovedstadens Psykiatris nye enhed på Psykiatrisk Center Ballerup mandag den 13. september.

Udover de korte taler ved RHPs direktør Martin Lund, centerchef for Psykiatrisk Center Ballerup Jacob Franck Larsen samt leder af CAPS Barbara Esbjørn, kunne de mange fremmødte gæster nemlig på egen krop opleve, hvordan der arbejdes med simulationsbaseret træning i psykiatrisk regi.


Centerchef for Psykiatrisk Center Ballerup Jacob Franck Larsen lagde i sin tale vægt på den gode energi og den særlige pioner-ånd i CAPS.

I et lokale kunne man se en video om de tre faser i den simulationsbaserede træning, nemlig briefing, simulation og debriefing. 

Der lægges stor vægt på, at træningen foregår i trygge rammer, og at læringen fra de valgte scenarier kan overføres direkte til den kliniske hverdag efter kurset.

Se video om simulationsbaseret træning nedenfor.

I et andet lokale var der indrettet biograf med stolerækker og popcorn, og her kunne man se video-statements fra tidligere CAPS-kursister.

VR skal bringe læringen helt tæt på

Ved indvielsen kunne man også få et indblik i, hvordan man har planer om at inddrage VR (virtual reality) som et af flere elementer i kurserne. 

I to særligt indrettede lokaler kunne man opleve tre forskellige VR-scenarier, som viser de utroligt mange muligheder for læring via dette værktøj.

- VR giver en følelse af at være til stede i situationen. Vi kommer til at bruge VR, når vi skal træne situationer, som er vanskelige at simulere, eller når vi skal nå ud til mange klinikere i en travl hverdag. Med VR kan vi i trygge rammer f.eks. opleve, hvordan dygtige klinikere håndterer udadreagerende patienter, så vi er bedre klædt på, når vi selv står i situationen. Eller vi kan træne psykiatriens rolle i katastrofesituationer (psykiatrisk beredskab). Mulighederne er mange, og vi skal vælge det ud, som klinikken har mest behov for, siger kursusleder i CAPS Eva Ørsted Sery. 

Der var stor interesse for at prøve simulationsbaseret træning med VR-briller. Region Hovedstadens Psykiatris direktør Martin Lund var blandt de nysgerrige.

Særligt indrettede og fleksible simulationslokaler

I CAPS' nye hus findes udover undervisningslokaler og kontorer også to særlige simulationslokaler. De kan indrettes, så man kan træne de situationer, som udspiller sig på en patientstue, på et behandlerkontor eller i en akutmodtagelse. Indretningen er fleksibel, så man hurtigt kan skifte scene, så det passer til det aktuelle scenarie.

CAPS afholder kurser for medarbejdere i hele Region Hovedstadens Psykiatri, og udover de planlagte kurser, er det også muligt at kontakte CAPS, hvis man har en god idé til et kursus, hvor netop den simulationsbaserede tilgang giver værdi.

Undervisningen varetages af medarbejdere fra Region Hovedstadens Psykiatri, som er blevet uddannet i at facilitere simulationsbaseret træning i psykiatrien.

- Vi håber, at mange af dygtige klinikere vil have lyst til at bidrage som undervisere, så deres kompetencer kan komme øvrige kolleger i regionen til gode, siger Barbara Esbjørn og uddyber: 

- Nogle gange kan man som erfaren medarbejder opleve, at man savner sparring med andre erfarne folk, og vi håber med vores underviserkorps at skabe et netværk for denne gruppe, til gavn for hele Region Hovedstadens Psykiatri og ikke kun for medarbejderens egen afdeling.


Der er to simulationslokaler , der kan indrettes, så de passer til forskellige scenarier. 

Fra pilot til drift

CAPS har siden 2019 arbejdet på at udvikle og tilpasse et koncept for kurser, som på den bedst mulige måde rammer det behov, medarbejdere i psykiatrien har for simulationsbaseret træning. 

Efter afviklingen af flere pilotkurser, hvor konceptet blev testet yderligere, er CAPS nu for alvor klar til at skrue op for aktiviteterne i de særligt tilpassede lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup

- På Ballerup hilser vi CAPS varmt velkommen. Vi lægger stor vægt på uddannelse og kompetenceudvikling, og vi opfordrer alle til at lægge vejen forbi de inspirerende rammer. Vi har allerede en lang række uddannelsesredskaber, som gør vores medarbejdere endnu bedre, og med CAPS og den simulationsbaserede træning får vi et helt nyt og helt særligt redskab. At CAPS har fået til huse på et center betyder, at de kliniske kolleger og patienterne findes lige ovre i nabobygningen. Det giver en helt særlig nærhed til klinikken, som er central i CAPS' tilgang. Klinikken udgør kort sagt selve det bærende fundamentet, fortæller Jacob Franck Larsen, Centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup.

Artiklen er skrevet af Nina Flindt Temte, Psykiatrisk Center Ballerup.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor