Nyt 5-årigt, eksternt finansieret professorat i neurobiologi ved depression

Forskningsindsatsen styrkes nu i Region Hovedstadens Psykiatri med opslag af professorat ved Københavns Universitet i neurobiologi ved depression. Professoratet tilknyttes en overlægestilling på Psykiatrisk Center København.

Det er direktionens forventningen, at et professorat i neurobiologi ved depression vil styrke den kliniske forskning i de tilgrundliggende neurobiologiske mekanismer ved depression, herunder virkninger og bivirkninger ved behandlingsformer som ECT. Forskningen kan eksempelvis inddrage dyreeksperimentelle og humane modeller samt billeddannende og neuropsykologiske teknikker i undersøgelser af psykologisk stress samt effekter og bivirkninger ved ECT. Med professoratet stimuleres koblingen mellem basalforskning og mere klinisk fokuseret forskning.

Interesserede ansøgeres skal både søge professoratet og den tilhørende overlægestilling. Opslag af professoratet kan ses på www.ku.dk/stillinger og overlægestillingen kan ses på http://www.laegejob.dk/ .

Der er ansøgningsfrist d. 17. dec. 2012.

Redaktør