Nyt ambulatorium vil skabe koordineret behandlingstilbud for patienter med dobbeltdiagnose

​Indtil nu har en stor gruppe mennesker med både psykiske lidelser og et misbrug været i behandling to steder, men et nyt behandlingstilbud sikrer en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Onsdag den 1. november fejrede Psykoterapeutisk Center Stolpegård åbningen af det nye Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling. 

Morten Kistrup (th.) er leder af det nye Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

​Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling er et nyt behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, som også har et misbrug. Behandlingstilbuddet kaldes også en modelcelle og er udviklet som et tværsektorielt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og fem kommuner. Modelcellen testes og videreudvikles i en toårig periode.


Patienterne risikerer at falde mellem to stole 
Som det er nu, er behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser delt mellem kommune og region, og det kan ofte skabe problemer for patienterne, fortæller Morten Kistrup, leder af Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård:

- Der er en risiko for, at disse mennesker falder ned mellem to stole. Så for at disse mennesker kan profitere af behandlingen er koordination, kontinuitet og samarbejde mellem kommune og regionen helt afgørende.

Udvikling af en model på tværs af kommune og region
Formålet med Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling er at udvikle standarder for den psykoterapeutiske behandling. Og samtidig at skabe en model for koordination på tværs af region og kommune. 

- Vi skal sikre, at det enkelte menneskes recoveryproces fremmes, og brugere og pårørende inddrages. Og så skal vi sikre, at modelcellens udrednings-, behandlings- og samarbejdsmodel kan udbredes til resten af Region Hovedstadens Psykiatri og de kommuner, vi samarbejder med, afslutter Morten Kistrup. 

HVAD ER EN MODELCELLE?: Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling går også under navnet modelcelle. En modelcelle er en leanmetode til at opbygge et nyt koncept fra bar bund gennem løbende, systematisk forbedringsarbejde med planlægning, afprøvning, måling, tilpasning og forankring. 


Redaktør