Nyt forskningssite

Hjemmesiden skal  bl.a. bidrage ti at styrke Region Hovedstadens Psykiatris forskningsprofil ved at udbrede kendskabet til forskningsprojekter og forskningsprofiler.

Søg i PURE

​En af de helt store fordele ved den nye hjemmeside er, at man har direkte adgang til at søge i forskningsregistreringssystemet PURE. ​​

Det betyder, at læseren har direkte adgang til samtlige Region Hovedstadens Psykiatris publikationer. Publikationer, der er registreret i PURE, kan desuden søges frem i Google.

Aktuel forskning

Hjemmesiden indeholder desuden artikler om aktuelle forskningstemaer og oversigter over forskningsprojekter, som er åbne for patientdeltagelse. ​​

Der er også etableret en side målrettet forskerne. Her er samlet en række nyttige informationer om bl.a. finansieringsmuligheder og støttefunktioner, som kan lette forskerne i deres hverdag.
​​​​
Redaktør