​Per Sørensen (tv.) og Lars Kessing (th.) bliver ledere for de første to KAG's for hhv. psykoterapi og bipolar lidelse.

Nyt initiativ: Forskning skal omsættes endnu hurtigere til behandling i praksis til gavn for patienterne

Behandlingen af patienter skal bygge på den nyeste evidensbaserede viden, og medarbejderne skal have de nødvendige kompetencer i forhold til at give denne behandling. Det skal to nye såkaldt Klinisk Akademiske Grupper i Region Hovedstadens Psykiatri være med til at sikre i endnu højere grad end i dag.  

Vent...

Der skal skabes endnu større sammenhæng og koordinering mellem arbejdet ude på klinikkerne, hvor patienterne behandles, og den forskning der laves om de nyeste evidensbaserede behandlingsmetoder. Eller sagt på en anden måde: De nyeste forskningsresultater skal hurtigere omsættes i praksis til gavn for patienten.

Sådan lyder en af ambitionerne for Region Hovedstadens Psykiatris nye initiativ kaldet Kliniske Akademiske Grupper (fremover kaldet KAG). Tanken er, at initiativet skal øge kompetencerne hos medarbejderne, så de kan give en endnu bedre og mere ensrettet behandling til patienterne.   

- Som landets største psykiatri, skal vi sikre, at al vores behandling bygger på nyeste evidensbaserede viden, og at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer i forhold til den behandling, vi ønsker at tilbyde vores patienter, siger lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman, om initiativet der i første omgang bliver gennemført som to pilotprojekter:

- Jeg håber, at vi ved evalueringen i slutningen af 2019 har fået viden om, hvordan vi kan udvikle vores kliniske praksis på tværs af vores centre, så patienter uafhængigt af behandlingssted får tilbudt en ensartet udredning og behandling af højeste faglige kvalitet, fortsætter lægelig vicedirektør Ida Hageman. 

Ida sidebillede.jpg
Lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman.
FAQ om de nye Kliniske Akademiske Grupper

Fokus på bipolar lidelse og psykoterapi

De to nye KAG’s skal arbejde med henholdsvis bipolar lidelse og psykoterapi. I KAG-ledelsen for bipolar lidelse sidder professor og overlæge på Psykiatrisk Center København Lars Vedel Kessing, mens centerchef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Per Sørensen, kommer til at lede KAG’en for psykoterapi. 

Erfaringerne med de to pilotprojekter skal bl.a. give kendskab til muligheder og barrierer, når der i fremtiden skal igangsættes nye KAG’s.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har vores helt egne KAG’s i Region Hovedstadens Psykiatri, og jeg glæder mig til at følge deres arbejde med at udvikle vores kliniske praksis inden for psykoterapi og bipolar lidelse, siger lægelig vicedirektør Ida Hageman.

En af de første opgaver for de nye KAG-ledelser bliver at beskrive visionen for den enkelte KAG og lægge sporene for det konkrete arbejde i KAG’en.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor