Nyt netværk for forskere i psykiatrien fokuserer på digitale behandlingsformer

​En gruppe forskere på tværs af psykiatrien er gået sammen i et nyt netværk for at udveksle erfaringer inden for internet- og app-interventioner med det formål at give patienter den bedst mulige evidensbaserede behandling med mindst mulig indgriben i deres dagligdag.

Vent...

'Forskningsnetværket for Internet- og App-interventioner' (FIA) består af forskere på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrien samt Voksenpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri, der beskæftiger sig med digitale interventioner.


- I psykiatrien har vi en ideologi om, at vi skal forsøge at behandle patienter med mindst mulig indgriben i deres øvrige liv, så behandlingen ikke står i vejen for, at man fx samtidig kan gå i skole eller have et fungerende arbejdsliv. De internetbaserede og app-baserede behandlingsformer er tit mere fleksible og kan bedre lægges ind i forhold til patienternes øvrige liv, fortæller psykolog Lotte Rubæk fra BUC, som sammen med psykolog Charlotte Mühlmann fra PC København har stiftet FIA.  

- Forskning i internet- og app-interventioner er afgørende for at kunne undersøge, hvornår der er lige så god evidens ved disse behandlingsformer, som hvis man som patient fx møder op til en ambulant tid i psykiatrien. Det er derfor vigtigt, at vi laver randomiserede studier, så vi kan undersøge, om de nye teknologier virker. Der er en tendens til at tænke, at nye, smarte teknologier altid er vejen frem, men vi skal altid sikre os, at det vi tilbyder patienterne, er noget, der kan hjælpe dem, tilføjer Charlotte Mühlmann.  

Nye muligheder for patienter 

- Vi tester fx lige nu, om en kriseplan på en app er bedre end en kriseplan på papir. App-versionen er mere interaktiv for personen og nemmere at opdatere med fx nye strategier end papirversionen. Og så har man ofte sin telefon på sig, og det kan godt være svært at hive et stykke papir op af lommen, når man er i metroen på vej til arbejde og kan mærke, at man er ved at få det rigtig dårligt. Så er det måske nemmere bare et tage sin telefon frem, ligesom alle andre også gør, fortæller Charlotte Mühlmann.

Lotte Rubæk oplever også positiv respons fra patienter i forbindelse med den internet- og app-intervention, hun i 'Team for selvskade' på BUC undersøger og afprøver:  

-  De patienter, der har afprøvet nogle af de her digitale interventioner, oplever, at behandlingen kommer tættere på deres dagligdag. Det er noget, de i højere grad kan bruge, og som er en hjælp lige præcis i de situationer, de står i her og nu, hvor det nogle gange kan være svært at huske, hvad man nu snakkede med sin psykolog om, når man kommer hjem og skal omsætte det til praksis, fortæller Lotte Rubæk.

Sparringspartner og støtte til andre forskere

Udvikling og implementering af internet- og app-interventioner stiller ifølge Lotte Rubæk og Charlotte Mühlmann helt særlige krav til både forskere og klinikere. Det er en af grundene til, at FIA blev etableret.

- Vi har startet netværket op, så man kan have nogle at mødes med og sparre med omkring opstart af nye studier eller fortolkninger af nye resultater, eller hvordan vi kan bruge de her nye, digitale redskaber på den bedst mulige måde. Så det her med at have nogle kolleger lokalt at sparre med, som står med de samme udfordringer som en selv, håber vi, kan gøre en positiv forskel, fortæller Lotte Rubæk, mens Charlotte Mühlmann supplerer:

- Vi er ikke så mange, der arbejder med det her felt indtil videre i regionen, og hvis man skal styrke dette forskningsfelt, er det vigtigt, at de få, der arbejder med digitale interventioner, finder sammen.  

- Vi ved også, at hvis vi bare kigger fem år ud i fremtiden, så vil det her være et meget større forskningsfelt. Og det vil kunne hjælpe folk bedre på vej med deres forskning, hvis de har et netværk, de kan bruge, og hvis de kan stå på skuldrene af nogle andre, som har været i samme situation, slutter Lotte Rubæk af.

Vil du være en del af forskningsnetværket?

FIA mødes seks gange årligt – første mandag i januar, marts, maj, juli, september og november, kl. 10-12. Møderne består af en kort "siden sidst"-runde, oplæg og særlige diskussionspunkter.

Kontakt Charlotte Mühlmann på mail: charlotte.muehlmann@regionh.dk eller Lotte Rubæk på mail: lotte.rubaek@regionh.dk for at høre mere om FIA.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor