Nyt projekt om medicinnedtrapning er i luften

Formålet er at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind for en vellykket nedtrapning af antipsykotisk medicin hos patienter med skizofreni.

Vent...

tromsø.jpg
Medarbejderne i projekt medicinnedtrapning

”Vi har efterspurgt det længe, det interesserer os meget og vi vil følge det tæt” – sådan sagde Kirsten Elise Hove fra Sind, der var en af de mange talere ved receptionen, der markerede åbningen af RHPs nye Projekt Medicinnedtrapning d. 19. april.

Der var mange fremmødte fra både psykiatrien, samarbejdspartnere og patient- og pårørendeforeninger, og der var en livlig debat om vigtigheden af projektet. Flere nuværende og tidligere brugere gav udtryk for deres glæde over opstarten, og understregede blandt andet betydningen af patienternes netværk og de mange etiske problemstillinger, der skal diskuteres og tages med i en indsats som dette.

Det satspuljefinansierede projekt løber i to år fra 2018-20120, og i denne periode vil mennesker med skizofreni i Region Hovedstaden kunne indgå i et nyt behandlingstilbud ved Psykiatrisk Center Glostrup, hvor formålet er at undersøge, hvilke faktorer, der er spiller ind for at sikre en vellykket nedtrapning af antipsykotisk medicin. Projektet indebærer blandt andet udarbejdelse af individuelle nedtrapningsplaner, tæt opfølgning, psykoedukation og fokus på reduktion af stress.


Overlæge Jimmi Nielsen, forskningsansvarlig for projektet

Formanden for Social- og psykiatriudvalget Susanne Due Kristensen(S) ønskede tillykke med åbningen, sendte hilsner fra hele udvalget og gav udtryk for sit håb om, ”at flere borgere med projektet kan frigøre sig fra de medicinske lænker – for når man tager medicin, så føler man sig ofte også syg.”

Vicedirektør Anne Hertz understregede i sin tale, at PCG er gået forrest med projektet, der er enestående i Danmark. ”Vi er er ambitiøse på patienterne og de pårørendes vegne i forhold til denne indsatsen – og vi vil så gerne lykkes. Mange øjne hviler på os og projektet og jeg har stor tiltro til at PCG med sin ekspertise på det psykofarmalogiske område kan løfte opgaven”.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor