Nyt projekt skal teste om fødselsdepression kan forudsiges ved hjælp af ny screeningsmetode

​Op mod 12 procent af kvinder udvikler depression i forbindelse med graviditet eller fødsel. Det er vigtigt at opdage en fødselsdepression så tidligt som muligt, og derfor har professor Kamilla Miskowiak og psykolog og postdoc Anne Bjertrup udviklet en screeningsmetode, som de nu skal teste med støtte fra TrygFonden.

Vent...

Professor Kamilla Miskowiak fra Psykiatrisk Center København har modtaget knap en mio. kr. fra TrygFonden til at undersøge et nyt screeningsværktøj til fødselsdepression. Projektet skal gennemføres sammen med postdoc og psykolog Anne Bjertrup.


Vi har stillet dem nogle spørgsmål om projektet.

Hvorfor er det vigtigt at screene for fødselsdepression?
Op mod 12 % af kvinder udvikler depression i forbindelse med graviditet eller fødsel. For en dels vedkommende er det første gang de udvikler depression og vi vil gerne blive bedre til at forudsige hvem, der kan være i særlig risiko for at udvikle fødselsdepression. Det vil betyde, at vi kan iværksætte en tidlig forebyggende indsats allerede under graviditeten, så depressionen ikke udvikler sig.

Hvorfor er der behov for et særligt screeningsværktøj for fødselsdepression?
Selvom fødselsdepression – udover den tidsmæssige sammenhæng med fødsel – diagnosticeres ud fra de samme kriterier som andre depressioner, kan der være risikofaktorer, som er særlige for netop denne type depression. Velkendte risikofaktorer for fødselsdepression overlapper dog også med risikofaktorer for andre depressioner. Følsomhed overfor ansigtsudtryk og andre følelsesmæssige udtryk er associeret med depression generelt, og følsomhed overfor babyudtryk i graviditeten kan markere risiko specifikt for fødselsdepression. Vores nye screeningsværktøj undersøger dermed risikoen for fødselsdepression, hvor eksisterende værktøjer i højere grad screener for allerede eksisterende depressive symptomer

Hvordan har I udviklet screeningsværktøjet?

Vi har udarbejdet screeningsværktøjet med afsæt i vores nylige fund, hvor vi fandt ud af, at gravide kvinder der viser en vis følsomhed overfor følelsesmæssige baby-udtryk på en computer har større risiko for at udvikle fødselsdepression. Den risikofaktor – følsomhed overfor følelsesmæssige baby-signaler – vil vi samle med velkendte risikofaktorer for fødselsdepression såsom tidligere depression eller graviditets-komplikationer. På den måde kan vi afdække flere faktorers samlede og relative betydning i forhold til risikoen for fødselsdepression og derved undersøge, om screeningsværktøjet er effektivt til patienter.


Hvor langt er vi fra at kunne tage screeningsværktøjet i brug på patienter?

Vores pilot-studie er i opstartsfasen og vi forventer at have resultater og konklusioner klar i december 2021. Herefter vil det være nødvendigt at gennemføre et studie i større skala for at validere screeningsværktøjet, så der går nogle år, inden det eventuelt kan bruges til screening af patienter i klinikken.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor