Nyt psykiatrisk center : PC København

Fra 1. januar 2010 er Psykiatrisk Center Bispebjerg og Psykiatrisk Center Rigshospitalet lagt sammen.

Centret hedder nu Psykiatrisk Center København, og har hovedadresse på Bispebjerg Bakke 23.

Alle døgn- og dagpsykiatriske afsnit og centre findes fortsat på Bispebjerg Bakke ved Bispebjerg Hospital, på Blegdamsvej ved Rigshospitalet samt på andre adresser i København.

Redaktør