Nyt psykiatrisk gadeplansteam skal hjælpe hjemløse

Region Hovedstadens Psykiatri etablerer et nyt psykiatrisk team, der skal hjælpe hjemløse med psykisk sygdom der, hvor de befinder sig.

Når Københavns Kommunes Hjemløseenhed møder en psykisk syg på gaden, som har brug for psykiatrisk hjælp, kan de kontakte gadeplanteamet direkte og få hjælp med det samme.​

Det kan være svært for kommunens medarbejdere at motivere de hjemløse til at søge behandling, og med det nye gadeplanteam er det håbet, at hjælpe en af de mest udsatte grupper i samfundet.

Lægen kommer ud på gaden

Region Hovedstadens Psykiatris gadeplansteam vil bestå af læger, psykiatriske sygeplejersker og andet specialuddannet, sundhedsfagligt personale, så Københavns Kommunes Hjemløseenhed kan rekvirere hurtig, udgående psykiatrisk bistand i dag- og aftentimerne.​

Når gadeplansteamet møder den hjemløse borger i nærmiljøet får personalet den bedste forudsætning for at vurdere, om han eller hun har behov for behandling. Hvis det er tilfældet, vil den psykiatriske behandling kunne foretages der, hvor han eller hun opholder sig.

Samarbejde mellem hospital og kommune

Det er Københavns Kommunes Hjemløseenhed, der har ansvaret for at få kontakt til de hjemløse og tilkalde det psykiatriske gadeplansteam. ​​

Kommunen og Region Hovedstadens Psykiatri skal derefter samarbejde om det videre forløb.Der er brug for gensidig orientering om konkrete indsatser og observationer, det skal aftales hvem, der gør hvad, i forhold til at motivere den hjemløse med psykisk sygdom til behandling og til at modtage sociale støttetilbud.​​​

Endelig skal der samarbejdes om særlige udfordringer, der opstår f.eks. i forhold til misbrug, samt omkring udlændinge med illegalt ophold i Danmark.​​​​

21 mio.kr. fra regionsrådet

Regionsrådet har i perioden 2012 - 2015 afsat 21 mio. kr. til at etablere det psykiatriske gadeplansteam.​​

En fælles arbejdsgruppe mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Socialforvaltningen i Københavns Kommune skal i de kommende måneder konkretisere projektet.​​

Gadeteamet forventes at kunne starte efter sommerferien 2012. Det vil til at starte med fungere i en 3-årig periode.

Redaktør