Nyt radioprojekt vil bryde med tabu og stigma

​​'Hospitalsradio' hedder et nyt projekt på Psykiatrisk Center Amager, der vil bringe samtaler mellem patienter på psykiatrisk afdeling ud i offentligheden. Tidligere psykiatribrugere står bag og  formålet er at bryde med tabu og stigma om psykisk sygdom.

Vent...

'Hospitalsradio' vil med billedkunster Jakob Jakobsen som kunstnerisk leder og overlæge på Psykiatrisk Center Amager, Birgit Bundesen - som også er formand for Foreningen for Kunst og Mental Sundhed - imødekomme den ensomhed, som mange psykiatribrugerne kan opleve.

Fra et lokale på et lukket afsnit på Psykiatrisk Center
 Amager vil patienter fra afdelingen have mulighed for at dele deres oplevelser og tanker gennem samtaleradio. Formålet er at skabe livsglæde og sammenhold blandt psykiatribrugerne ved at flytte fokus fra diagnoserne til menneskene bag, fortæller Birgit Bundesen.


- Projektet er et recovery-projekt, der fokuserer på at stimulere personnære faktorer som del af en helbredelsesproces, som giver den enkelte håb, drømme, sammenhold med andre og muligheder for at engagere sig i et meningsfuldt arbejde og blive del af en gruppe.

Et sprog for angst

Et andet formål med Hospitalsradioen er at etablere en platform, der udbreder sproget for det liv, man som indlagt psykiatribruger har. Samtalerne mellem psykiatribrugerne bliver optaget på radio og udgivet i en times rå optagelser ad gangen. Her er plads til pauser, men sigtet er at opnå en times fokuseret samtale, hvor der ikke er en skarp agenda og hvor det ikke behøver være entydigt hvem der er vært og hvem der er gæst.

- Målet er udover at udbrede kendskab til psykisk sårbarhed, også at etablere et godt miljø blandt psykiatribrugere for en fokuseret samtale. Samtalen kunne tage udgangspunkt i et digt eller et billede, der er lavet af en af de indlagte, men kan lige så vel være improviserede samtaler om det emne, der opstår på dagen, siger Birgit Bundesen.

Kunstnerisk leder på projektet, Jakob Jakobsen, har erfaring med at sidde bag en mikrofon og lave radio, og hans erfaring viser, at det kan medvirke til, at man som person reflekterer en ekstra gang og skærper opmærksomheden. Forventningen er, at radioprogrammerne vil åbne en verden op for deltagere og lyttere om, hvordan det er at være psykiatribruger, og om hvordan man beskriver det.

- Mange af dem, som er i berøring med det psykiatriske system, har en tankevækkende historie. En stor del af dem har et fantastisk sprog. I radioen vil de få ro til at tale om f.eks. angst. Alle kender til angsten, men den mangler et sprog. Det kan Hospitalsradio være med til at udbrede, fortæller kunstnerisk leder på projektet, Jakob Jakobsen.

Når kunst og lægeverden mødes

Med 'Hospitalsradio' håber Jakob Jakobsen på at hjælpe med at etablere en platform, der modarbejder den tavshedskultur, han har oplevet i forhold til at tale med andre patienter om sine diagnoser. Han mener, der er brug for øget samskabelse, ejerskab og fokus.

- Samarbejdet med Birgit Bundesen gør det muligt at kunne give de psykiatriske patienter det her tilbud. Birgits rolle som læge er, at hun er der som støtte. Hun er der som en tryghedsperson i tilfælde af, at der er nogle, der får det dårligt. Der er mange følelser på spil, siger Jakob.

Optagelserne skal drives af tidligere indlagte psykiatribrugere, der faciliterer samtalerne, sammen med de indlagte. Samtidig vil aktivitetsmedarbejder og billedkunstner på PC Amager, Peter Bjørn Franceschi, fungere som ressource. Han færdes på afdelingen og kender patienterne. For at etablere så meget ejereskab som muligt, vil Jakob Jakobsen som regel ikke selv være til stede under optagelserne.

Om og af psykiatribrugere

Udover samarbejdet med Birgit Bundesen har Jakob Jakobsen også et tæt samarbejde med de psykiatribrugere og tidligere indlagte, som skal drive optagelserne og samtalerne. Det er blandt andre Claus Poulsen og Simon Egeskov, der lige nu er værter på 'Hospitalsradio'.

Birgit Bundesen i studiet med værterne på 'Hospitalsradio' Claus Poulsen og Simon Egeskov.

En af drivkræfterne bag det at ville antistigmatisere samtalerne omkring psykisk sårbarhed kommer, fordi Jakob Jakobsen også selv har været indlagt i psykiatrien. Her har han oplevet et stort potentiale i den fælles forståelse og solidaritet, der er imellem psykiatribrugerne.

- Det er noget helt andet, når man skal snakke om sit selvmordsforsøg med nogle, der selv har prøvet det. Vi ønsker at bryde med tavshedskulturen om indlæggelse og psykisk sårbarhed. 'Hospitalsradio' skaber et rum for sådanne vigtige samtaler, fortæller han og slutter:

- Der findes intet lignende i Danmark, der gennem radiokunsten får de samtaler ud i offentligheden, som findes på de psykiatriske afdelinger. Jeg håber, det kan have anti-stigmatiserende effekt at åbne op for ressourcerne hos mennesker, der lever med psykisk sårbarhed.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor