Mere end ¾ mio. skandinaver har fået konstateret COVID-19. Det er en ny sygdom, der påvirker os forskelligt. Nogle kommer sig hurtigt, mens andre udvikler symptomer, der kan vare ved gennem længere tid. Træthed, koncentrationsbesvær, lugt- og smagsforstyrrelser, åndenød samt øget tendens til udvikling af blodpropper er væsentlige senfølger til COVID-19. Området kræver større belysning, og der er behov for at få et overblik over alle senfølger og forbedre behandlingen af disse.

Nyt tværfagligt projekt skal kaste lys på senfølger af COVID-19

​Træthed, koncentrationsbesvær, lugte- og smagsforstyrrelser, neuropsykiatriske symptomer, åndenød og øget tendens til udvikling af blodpropper er væsentlige senfølger til COVID-19. Nu skal forskere i nyt projekt undersøge senfølgerne og vil skabe bedre muligheder for behandling og brobygning til arbejdsmarkedet. 

Vent...

Indsats på tværs af grænser og fagligheder 

I kølvandet på den udbredte smitte formodes der at være et stort mørketal, hvor nogle lever med alvorlige senfølger af COVID-19. Derfor vil der via projektet blive etableret en lugte- og smagsklinik samt en biobank bestående af blodprøver og andet biologisk materiale med henblik på at identificere personer med øget risiko for disse senfølger og sikre bedre behandling af de pågældende. Samlet omfatter forskningsprojektet samarbejdspartnere fra ni medicinske specialer og fem forskningsmiljøer.

Støtte til arbejdsmarkedet

Projektet skal omsættes til løsninger og bruges i rehabiliteringen, så flere med senfølger har mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet. Samarbejdet har således også til formål at lægge grundstenene til en tættere kontakt med erhvervslivet. Det handler om at medvirke til, at virksomheder og arbejdspladser opnår bedre indsigt i, hvordan de kan fastholde deres medarbejdere på trods af senfølger.

Da man endnu ikke har ret meget erfaring med at håndtere senfølger af COVID-19 skal projektet på sigt også gavne de, der udvikler fysiske og psykiske funktionsnedsættelser efter overstået COVID-19 og fremme rehabiliteringen på en måde, der er tilpasset den enkelte og dennes fremadrettede arbejdsevne.

Projektdeltagere

  • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge
  • Klinisk Farmakologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
  • Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
  • Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet
  • Arbejds- of Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus
  • Neurologisk afdeling på Holbæk Sygehus
  • VO ÖNH på Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
  • VO Infektionssjukdomer på Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
  • VO Arbets- och Miljömedicin ved Göteborgs Universitet
  • Privatpraktiserende ØNH-forskningsenhed beliggende hos ØNH-specialister; Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard, Øre-næse-halslæge Eva Rye Rasmussen , Øre-næse-halsklinikken i Greve og Øre-næse-halslægerne Tronholmen.

Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Projektløbetid:                  1.5.2021 – 30.09.2022

Projektbudget:                  4.846.254 EuroRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor