Nyt undervisningsmateriale om anvendelse af tvang

Psykiatriens undervisningsmappe om anvendelse af tvang er blevet udvidet med fire nye film.

 
Mappen er en succes i undervisningen af sundhedsfaglige medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Andre landsdele og faggrupper efterspørger også undervisningsmaterialet. De eksisterende film er allerede blevet set flittigt på social- og sundhedsuddannelser, sygeplejeskoler, falckredderuddannelser og i andre regioners psykiatri.

Fiktive, men meget realistiske film

Med de nye film, nye inspirationsark og journalpapirer er der grobund for endnu flere gode refleksioner og diskussioner i undervisningen. De fire spritnye film om voldsom bæltefiksering, brøset og eftersamtale samt en mere detaljeret film om psykofysiske greb viser opdigtede, men realistiske situationer fra hverdagen på et psykiatrisk center. De nye film supplerer de eksisterende film om tvangsindlæggelse, akut beroligende middel og bæltefiksering.

”Med respekt for det sundhedsfaglige personale og patienter skildrer filmene svære situationer, som kan forekomme på et psykiatrisk center. Filmene gør stort indtryk, fordi de viser, hvor svært og følsomt det er at blive udsat for tvang. Sammen med det øvrige undervisningsmateriale giver filmene et solidt afsæt til at diskutere anvendelsen af tvang i de enkelte afsnit i psykiatrien.”, udtaler Anne Hertz, konstitueret vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Mappen er fuld af gode redskaber

Undervisningsmappen har nogle gode redskaber til at diskutere, hvordan personalet anvender tvang korrekt. Psykiatrien har en klar vision om at nedbringe tvang, men anerkender samtidig, at der nogle gange er brug for at anvende tvang som led i behandlingen. Jo bedre personalet er klædt på til at håndtere sådanne alvorlige situationer, jo bedre og mere skånsomt vil det være for patienterne.

Udover en dvd med syv film rummer undervisningsmappen seks inspirationsark og forslag til drøftelse i plenum, en folder om anvendelse af tvang i psykiatrien, en vejledning til underviseren og fiktivt journalmateriale til inspiration.​​

Den nye version af materialet er klar til undervisningsbrug.​

Redaktør