Onlineøvelser kan give styr på selvmordstankerne

​​Forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri er lige nu ved at afprøve et online selvhjælpssprogram, som skal hjælpe mennesker med selvmordstanker. De første resultater tyder på, at programmet giver mere styr over tankerne.

Forestil dig at størstedelen af dine vågne timer går med at tænke på, hvordan du kan tage livet af dig selv. Hvordan alting er så svært, hårdt, trist og ensomt, at det ville være bedre at være død. At din familie og dine venner ville have det meget bedre, hvis du ikke var der.

Det er virkeligheden for rigtig mange danskere. De bruger mange timer om dagen på at tænke på selvmord. Tankerne kan til sidst blive helt umulige at slippe og styre.

"Nogle af dem, jeg har talt med bruger måske seks timer om dagen på at tænke på selvmord. Det er utroligt pinsomt for dem. Nogle har for eksempel børn og vil jo egentlig gerne livet, men de er så plagede af deres tanker, at hver dag er en kamp, der handler om at holde ud, fortæller psykolog og ph.d.-studerende Charlotte Mühlmann.

Det skal et online selvhjælpsprogram dog forsøge at lave om på. Forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri ledet af professor Merete Nordentoft er lige nu ved at afprøve programmet.

Charlotte Mühlmann fra Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København kører forskningsprojektet, og hun skal i løbet af det kommende år rekruttere omkring 400 selvmordstruede deltagere til projektet. Halvdelen skal afprøve programmet, mens den anden halvdel skal være kontrolgruppe.

Sæt tankerne i system
Det online træningsprogram består af seks moduler, som skal gennemføres i løbet af seks uger. Hvert modul indeholder lidt information om øvelserne i modulet og formålet med dem og så selvfølgelig selve øvelserne. Det er undervejs muligt at få vejledning, hjælp og støtte til øvelserne.

I første modul handler øvelserne om at tage kontrollen over selvmordstankerne tilbage. Her skal man blandt andet registrere, hvor meget tid man bruger hver dag på at tænke på selvmord.

Derefter skal man i gang med at øve sig i at styre tankerne. For eksempel ved at afsætte bestemte tidspunkter på dagen, hvor man giver sig selv lov til at tænke på selvmord i et kvarter.

Hvis man kommer til at tænke på selvmord på andre tidspunkter, skal man forsøge at udskyde tanken til de 15 minutter, som man har afsat for eksempel om aftenen. Programmet har forskellige teknikker, man kan bruge, hvis det er svært at udskyde tankerne.

"Vi siger ikke til folk, at de slet ikke må tænke på selvmord, men vi prøver at give dem nogle redskaber, så selvmordstankerne kan komme til at fylde lidt mindre, siger Charlotte Mühlmann.

Tanker styrer følelser
I træningsprogrammet lærer man også at få øje på sine egne negative tanker og forstå, hvad de gør ved ens følelser. Derudover er der forskellige øvelser, som skal lære en at ændre de negative tanker til mere positive.

Programmet er oversat fra hollandsk, hvor det allerede er testet. Hollandske forskere har fundet frem til, at programmet har mærkbar effekt på mængden af selvmordstanker og på deltagernes livskvalitet.

I Danmark har Charlotte Mühlmann i sommeren 2016 lavet et pilotprojekt med i alt 13 deltagere. Halvdelen prøvede onlineprogrammet, mens den anden halvdel var kontrolgruppe. Resultatet var, at dem, som prøvede programmet, fik en mærkbar reduktion i selvmordstankerne.

"Nogle, der har prøvet programmet, har fået det markant bedre, og nogle har fået det lidt bedre. Det er ingen mirakelkur, og flere er stadig plaget af selvmordstanker, efter de har været igennem øvelserne i programmet. Men de er kommet til at fylde mærkbart mindre, siger Charlotte Mühlmann.

Graden af selvmordstanker bliver målt ved hjælp af det anerkendte Beck Scale for Suicidal Ideation. Her var dem, der havde prøvet programmet, gået fra et gennemsnit på 19,8 i point til 12,2. For at være helt fri for selvmordstanker skal man have en score på 3 eller derunder.

Meget positive tilbagemeldinger
Charlotte Mühlmann har fået flere meget positive tilbagemeldinger fra flere deltagere, som har prøvet programmet.

De føler, at de har fået nogle gode værktøjer til at styre selvmordstankerne og bekymringerne, og en ny måde at se på de ting, som er svære.

 »En har skrevet til mig, at hun har fået større kontrol over tankerne, og at de nogle dage slet ikke popper op. Hun var overrasket over, hvor enkelt det var for hende at opnå denne kontrol med tankerne, fortæller Charlotte Mühlmann.

Forskningsprojektet søger lige nu flere deltagere til at afprøve programmet og inkluderer deltagere resten af 2017. Læs mere her: www.internetbehandling.dk/sos

Charlotte Mühlmann håber, at programmet kan blive en et gratis tilbud, som Livslinien kan tilbyde folk, som kontakter dem med selvmordstanker. Hun har også planer om at lave en version, som kan bruges af klinikere, som de kan tilbyde patienter med selvmordstanker.


Redaktør