Ordination af antipsykotiske midler til børn og unge får stort kvalitetsløft

Børne- og ungdomspsykiatere har hidtil måttet træffe beslutninger baseret på egne erfaringer og vurderinger når de skulle ordinere antipsykotiske midler til børn og unge. Men nu har Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin udarbejdet helt nye guidelines på området baseret på en grundig analyse af hele den videnskabelige litteratur.

Forestil dig, at dit barn er ramt af en psykose, men at der kun findes ét enkelt lægemiddel som er godkendt til behandling til netop dit barns aldersgruppe.

Medicinen virker imidlertid ikke – og oven i købet viser det sig, at dit barn ikke kan tåle den. Lægen har derfor intet andet valg end at ordinere et medikament, som egentlig er udviklet til voksne og dermed ikke er testet ordentligt af på et barn, der kropsligt er i rivende udvikling. Det pålægger lægen et stort ansvar, og det gør dig usikker som far eller mor.

Sådanne forhold har danske børn- og ungepsykiatere hidtil måttet arbejde under – og danske familier har måttet acceptere usikkerheden. I Danmark er der nemlig kun meget få medikamenter til psykoser, som Sundhedsstyrelsen har blåstemplet til børn og unge.

Resultat af et halvt års arbejde

Det problem gør Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) nu noget ved. Efter et halvt års intenst arbejde publicerer rådet for første gang nogen sinde konkrete guidelines, der skal hjælpe speciallægerne med hurtigt at finde det bedst egnede medikament til børn og unge som er ramt af en psykose. Primus motor i udviklingen af de nye børne- og unge-guidelines, er seniorforsker og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri Anne Katrine Pagsberg fra Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. Hun glæder sig over, at hun nu kan være med til at give lægerne det nye værktøj i hånden.

”De nye guidelines er efter min vurdering særdeles brugbare. De kan fremover være med til at sikre, at lægernes ordination af medicin er baseret på den højest mulige videnskabelige evidens, og at syge med enslydende diagnose får samme slags behandling uanset hvor i landet, de bor,” siger Anne Katrine Pagsberg.

Studier på børn og unge

De nye guidelines har krævet en nøje granskning af hele den videnskabelige litteratur på området. Rådets medlemmer har brugt de forgangne måneder på at opspore, læse og analysere alle de videnskabelige studier, der er gennemført verden over.

I arbejdet er der lagt vægt på første klasses studier i form af kliniske forsøg baseret på lodtrækning. Da antallet af sådanne studier viste sig at være begrænset, medtog forskerne også data fra såkaldte metaanalyser, som er samlede analyser af flere internationale studiers resultater. Sidst men ikke mindst granskede forskerne også guidelines fra andre lande. Ved at analysere alle data samlet fik forskerne et klarere billede af hvilke virkninger og bivirkninger, de forskellige medikamenter har på børn og unge.

Sådanne guidelines spiller en særlig stor rolle for børn og unge, da de er ekstra sårbare over for medicinske påvirkninger. Jo yngre barnet er des mere er dets krop og hjerne under udvikling, og des mere uforudsigeligt og sårbart kan det reagere på medicin. Børnenes ekstra sårbarhed stiller større krav til forskernes måde at designe studier på – det er en af årsagerne til, at der hidtil er gennemført så lidt forskning på området.

”Der er brug for mere forskning inden for feltet, hvis man for alvor vil kunne klæde lægerne ordentlig på. Men de nye retningslinjer er gode set i lyset af det sparsomme materiale, vi har haft til rådighed. De ruster lægerne til at kunne løse deres opgave bedre,” siger Anne Katrine Pagsberg.

Kontakt:

Formanden for det udvalg, der har udarbejdet guidelines på psykiatriområdet er:

Professor Anders Fink-Jensen
Region Hovedstadens Psykiatri
Telefon 35456210
Mail: Anders.fink-jensen@regionh.dk

Lederen af arbejdet med at udvikle guidelines til børn og unge på psykiatriområdet er:

Klinisk lektor, seniorforsker og overlæge Anne Katrine Pagsberg
Region Hovedstadens Psykiatri
Telefon 38641180
Mail: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Redaktør