Organisation

Region Hovedstadens Psykiatri er organiseret med en direktion og 26 decentrale psykiatriske centre og sociale tilbud.
Du kan hente et diagram over psykiatriens organisation her:

Organisation Region Hovedstadens Psykiatri

De psykiatriske centre er hver især organiseret efter en centerstrukturmodel, og de har som udgangspunkt en ledelse bestående af centerchef, der ledelsesmæssigt bakkes op af en udvilingschef og en klinikchef. Du kan hente en samlet oversigt over de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri her:

Oversigt over psykiatriske centre
Redaktør