Orion: Mere plads og selvstændighed

​Et længe næret ønske er blevet opfyldt: 12 beboere på Orion har fået egen indgang til deres lejligheder – fremfor udgang til en lang fælles gang. Den lange gang var bekvem i forhold til tørskoet færden til fællesfaciliteter, men også med til at signalere institution frem for selvstændig bolig.​

Adgang fra det fri
Med ombygningen skal beboerne nu ud i det fri for at komme til cafeen eller besøge hinanden, og medarbejderne skal huske overtøj, når de opsøger en beboer.

Adgangen til hjælp – også om natten – er ikke ændret, men beboeren og medarbejderen skal i højere grad aftale hjælpen indbyrdes. Før opsøgte personalet beboeren, hvis fx døren til gangen stod åben. Den forskel er med til at understøtte bevægelsen hen mod et mere selvstændigt liv og viser, hvordan fysiske rammer kan være et aktiv i rehabiliteringsindsatsen.


Facade på de renoverede boliger.


Større boliger
Ombygningen betyder samtidig, at det hidtidige gangareal er blevet inddraget i lejlighederne, så hver beboer får en ekstra entré/vindfang på ca. 11 m² til fx depot, cykelparkering, havestue, atelier eller hvad man nu kunne tænke sig.

Redaktør